dr Danuta Studencka-Derkacz

Doktor nauk społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowany menedżer Prince 2 oraz mediator. Absolwentka Filozofii-Komunikacji społecznej oraz Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Od 18 lat pracuje na rynku mediów i public relations. Przeszła drogę od dziennikarza newsowego, przez dziennikarstwo modowe, po dziennikarstwo specjalistyczne. Była wydawcą i redaktorem naczelnym oraz menedżerem projektów unijnych. Od 7 lat wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Organizatorka 3 edycji TEDxWSB. Była menedżerem kilku projektów finansowanych z Unii Europejskiej, w których realizowała m.in. gry VR-owe oraz zajęcia z robotyki. Możecie ją spotkać na zajęciach z takich przedmiotów m.in. jak media relations, public relations, e-PR, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja społeczna oraz netykieta biznesowa, instumentarium reklamy i PR, sytuacje kryzysowe, komunikacja marketingowa, content marketing, monitoring social mediów. 

Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu. Przez wiele lat pracowała na  Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie była kierownikiem Katedry Badań  Marketingowych, a także pełniła funkcję Prorektora  ds. Dydaktyki oraz Dyrektora Instytutu Marketingu. Odbywała staże na uczelniach francuskich: Uniwersytecie w Lille , Ecole Internationale des Affaires  w Marsylii oraz na Uniwersytecie  Paris – Evry.  Obszary zainteresowań naukowych : badania w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie  nauk o zarządzaniu i jakości  ze specjalizacją w zakresie: zarządzania marketingowego, analizy  rynku i  badań marketingowych, badań konsumpcji i zachowań  nabywców, komunikacji  marketingowej , zarządzania międzykulturowego, marketingu interaktywnego, marketingu  międzynarodowego, marketingu w kulturze , marketingu społecznego.
Dorobek naukowy obejmuje ponad 300 pozycji (monografie, podręczniki i artykuły) , w tym książki z zakresu Consumer Behawior  nagrodzone nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego, „Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej” 1996,  „Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe „PWE 2003. Kontynuacją tej problematyki jest książka „Zachowania konsumentów na współczesnym rynku. Perspektywa marketingowa” PWE 2021. Ważne obszary w badaniach naukowych to m.in.Customer Knowledge Management jako wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, orientacja na klienta, relacje z klientem podstawą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, marketing społecznościowy i rola nowych technologii w kreowaniu wartości dla klienta,  identyfikowanie cech kulturowego paradygmatu marketingu.
Oddzielny obszar działalności naukowej stanowią prace dotyczące problematyki marketingu w kulturze. Jest redaktorem i współautorem  książek  „Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu” (1997), „Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje” (1998), „Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki” (1999).
 Realizowała szereg projektów badawczych w ramach Resortowych Programów Badań Podstawowych oraz problemów węzłowych PAN i KBN, a także  NCN. 
Jako promotor prac doktorskich kierowała również grantami promotorskimi KBN. Otrzymała Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za udział w pracy „Zróżnicowanie przestrzenne konsumpcji i warunków życia ludności w Polsce”.
Przez wiele lat była redaktorem Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, początkowo w serii: Rynek i Konsumpcja, a następnie w serii Zarządzanie i Marketing i Nauki o Zarządzaniu. Była również członkiem rad naukowych czasopism: Nauki o Zarządzaniu, Handel Wewnętrzny, Konsumpcja i Rozwój, a obecnie Marketing i Rynek oraz wydawanego w Berlinie Cultural Management: Science and Education (CMSE). 
Jest  członkiem Instytutu Naukowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Europejskiego Instytutu CEDIMES (Centre d'Etudes sur le Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux). 
Organizowała wiele konferencji naukowych i dydaktycznych, w tym  była Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Kongresu Marketingu: ,,Marketing – przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania”( wrzesień  2000 r). Zainicjowała i konsekwentnie prowadziła  cykl ogólnopolskich konferencji naukowych skupiających przedstawicieli nauki i praktyki zajmujących się badaniami marketingowymi. Konferencje te odbywały się w latach: 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 oraz 2022 , a ich efektem jest 15 publikacji wydanych w formie monografii oraz  Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest także redaktorem i współautorem kilku  podręczników z zakresu badań marketingowych , wydanych przez Wydawnictwo AE we Wrocławiu oraz przez PWN : „Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005  „Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku” 2016.
Uzyskała wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki za kierowanie w latach 1989-1998 Podyplomowym Studium Marketingu dla Menedżerów Kultury i Sztuki.
Działała na rzecz rozwoju akredytacji środowiskowej w Polsce. Od 2002 roku była członkiem Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE), a w latach 2006- 2016 pełniła funkcję Przewodniczącej tej Komisji Akredytacyjnej, dokonując analizy jakości kształcenia kilkudziesięciu uczelni z całej Polski.
Organizowała ogólnopolskie i uczelniane konferencje dydaktyczne dotyczące realizacji Procesu Bolońskiego i wdrażania założeń Krajowych Ram Kwalifikacji.
Była  Egzaminatorem zewnętrznym Nottingham Trent University. ( 2007 – 2013 ). Pełniła funkcję eksperta w konkursach Narodowego Centrum Nauki, a w latach  2012 – 2015  była członkiem Zespołu Stałego Narodowego Centrum Nauki. Była także członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ( 2015 – 2019).
Jako współzałożyciel, wiceprezes, a aktualnie jako członek Rady Naukowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu aktywnie działa na rzecz środowiska zajmującego się marketingiem w Polsce.
Od wielu lat  z pasją realizuje podróże , które przekładają się na poznawanie świata i różnych kultur. 
 

dr Klaudia Migasiewicz

Trener i wykładowca akademicki z zakresu umiejętności menedżerskich i interpersonalnych, przedsiębiorczości, kreatywności, rozwoju startupów, train the trainers. Prowadzi badania na temat klastrów i startupów. Przez wiele lat doświadczenie zdobywała w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz kierownika studiów podyplomowych Kierownik zespołu – team leader (we współpracy z IBM GSDC), Akademia startupu i innowacyjnego biznesu (autor programu) oraz Zarządzanie ekspansją zagraniczną i rozwojem (we współpracy z CCC SA). Koordynowała wiele inicjatyw. Była Prezesem FEB – Forum Edukacji Biznesowej UEW, w ramach którego zrealizowała dziesiątki spotkań i cykli warsztatów z przedstawicielami świata biznesu oraz konkurs Akademia Talentów. Wzięła udział m.in. w Szkole Trenerów i Szkole Liderów. 

dr Mira Krzyścin

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletni praktyk komunikacji marketingowej w branży bankowej, IT, FMCG oraz medycznej. Naukowo i zawodowo zajmuje się perswazyjnością reklamy, komunikacją marketingową, psychologią ekonomii, zachowaniami konsumenckimi oraz etyką biznesu. 

dr Artur Smolik

Strateg, mentor, menedżer, autor metod z obszaru strategii I efektywności w biznesie. Doktor ekonomii pasjonujący się przywództwem, etyką menedżerską, efektywnością zarządzania. Wspiera liderów, zespoły, firmy, zarządy w podnoszeniu wyników, poprawy efektywności procesów, budowania zaangażowania Pracowników. Praktyk zarządzania, przeszedł przez wszystkie szczeble kariery menedżerskiej od stanowisk operacyjnych do poziomu Zarządów. Wykładowca akademicki i założyciel Fundacji Rozwoju Menedżerskiego „Manage or Die”. Pełnił funkcje zarządcze w firmach i grupach kapitałowych (CTL Logistics, CTL Train, Aon Polska, Pepsi-Cola, grupa KGHM) oraz na wielu pozycjach zarządczych z obszaru sprzedaży, operacji, innowacji, strategii biznesowej. Członek Polish Economic Society.
Wybrane doświadczenie zawodowe: 
•    2022 – Trener, Mentor, Interim manager
•    2019 – 2021 Dyrektor Zarządzajacy / Dyrektor Handlowy – Grupa KGHM
•    2015 – 2018 Busienss Development Director – Aon Polska
•    2007 – 2013 Dyrektor ds. Projektów Strategicznych i Rozwoju / Członek Zarządu – CTL Logistics
•    2004– 2007 Dyrektor Zarządzający

Danuta Kidawa

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także Szkoły Trenerów Grupy SET i Akademii Trenerów Mentalnych. Trenerka FRIS® oraz ekspertka mocnych stron, prowadząca sesje indywidualne oraz warsztaty zespołowe. Posiadaczka certyfikatu DIMAQ w zakresie marketingu internetowego. Mistrzyni Excela. Praktyk z długoletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym głównie na specjalistycznych i menadżerskich stanowiskach analitycznych w obszarach: finansowym, controllingowym, produktowym i marketingowym.
Pierwsze kroki trenerskie stawiała w ramach wolontariatu pracowniczego, by po kilku latach otworzyć własną działalność szkoleniową. Jej główne obszary zainteresowania to kompetencje miękkie, elementy treningu mentalnego, zagadnienia z obszaru HR, ale także marketing internetowy i technologie informatyczne.
 

Mikołaj Winkiel

Chief Evangelist w Brand24. Profesjonalnie i hobbystycznie zajmuje się marketingiem, Internetem i mediami społecznościowymi, starając połączyć te tematy w jedność. Kilka lat w różnej wielkości agencjach marketingowych nauczyło go holistycznego podejścia do marketingu. Od 2011 roku w Brand24 zajmuje się obsługą kluczowych klientów, marketingiem i „ewangelizacją” branży reklamowej. Prowadzi część warsztatów narzędziowych.  

Wojciech Moskwa

Od ponad 12 lat realizuje doradztwo marketingowe, audyty i zarządzanie zespołem dla małych i średnich przedsiębiorstw z segmentu e-commerce. Projektowałem strategie m.in. dla firm z branży elektronicznej, budowlanej, medycznej, produkcyjnej czy odzieżowej zarówno w modelu B2B, B2C jak i B2B2C. W swojej pracy kładę nacisk na praktyczny wymiar marketingu. Nie tylko pokazuje „co zrobić”, ale także „jak to zrobić”.

Aktywnie dążę do rozwoju kompetencji według koncepcji M-shaped Marketer (szeroka wiedza z wielu dyscyplin w połączeniu z kilkoma specjalizacjami marketingowymi), dzięki czemu jestem w stanie zaproponować najodpowiedniejsze strategie, taktyki i rozwiązania dla konkretnego wyzwania.

Jestem doświadczonym praktykiem silnie skoncentrowanym na obszarach e-commerce z szerokim zakresem wiedzy technicznej. Moje umiejętności obejmują nie tylko aspekty marketingowe, ale także techniczne działanie serwera, programowanie, grafikę, tworzenie treści, SEO oraz analitykę danych.
 

Jakub Kobyliński

Grafik i fotograf. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku Grafika i Wyższego Studium Fotografii AFA. Od ponad 10 lat właściciel firmy zajmującej się projektowaniem graficznym w tym brandingiem, DTP, reklamą oraz fotografią. Autor projektów książek, magazynów i identyfikacji wizualnych wielu firm. Prowadzi zajęcia i szkolenia z Corporate Identity, fotografii, projektowania graficznego, multimediów, a także obsługi programów graficznych z rodziny Adobe i Corel.