Program studiów

Przedmioty kształcenia podstawowego: 
- Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów
- Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 
- Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki

- Różnice kulturowe w zarządzaniu - j. ang
- Nowe trendy marketingu

Przedmioty kształcenia kierunkowego: 
- Teorie komunikowania masowego 
- Metody badan medioznawczych 
- Język i teoria filmu
- Kreowanie wizerunku instytucji kultury 
- Media lokalne
- Podstawy marketingu i reklamy 
- Filmowe warsztaty branżowe 
- Fotograficzne warsztaty branżowe
- Analiza dyskursu medialnego  
- Kompetencje językowe dziennikarza 
- Warsztat realizacji dźwięku - audycje i udźwiękowienie 

Moduły praktyk: 
- Kierunkowa praktyka zawodowa 
- Specjalnościowa praktyka zawodowa

Moduły kształcenia językowego:   
- Warsztaty kompetencji językowych 1 (j. angielski, j. niemiecki) 
- Warsztaty kompetencji językowych 2 (j. angielski, j. niemiecki)

Analogicznie dla programu anglojęzycznego 

Przedmioty kształcenia podstawowego: 
- Social and cultural impact of media 
- Main cultural trends of XX and XXI century 
- Public opinion research methodes 
- Cultural differences in management
- New marketing trends

Przedmioty kształcenia kierunkowego: 
- Mass communication theories 
- Data journalism research methodes
- Data communication
- Visualisations and infographics 
- Web content design and marketing
- Fundamentals of marketing and advertising 
- Videomarketing and social media
- Drone journalism and aerial photography 
- Digital discourse analysis
- Online journalism workshop 
- Sound production workshop - broadcasts and sound

Moduły praktyk: 
- Internship1 
- Internship2

Moduły kształcenia językowego:   
- Language skills workshop I (German, Spanish) 
- Language skills workshop II (German, Spanish)