Zapraszamy do Mediateki 17 czerwca 2023 w godzinach 12:00-20:00.

 

Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch promujący prawa człowieka i dialog społeczny.

Celem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy Wrocławian_ek na temat mniejszości kulturowych,
religijnych, etnicznych, społecznych i innych oraz kształtowanie postaw otwartości. To właśnie dzięki otwarciu na tematy trudne dla naszego miasta, Żywa Biblioteka może skutecznie zastępować stereotypy wiedzą, doświadczeniem i empatią w stosunku do osób wykluczanych. 

Zapraszamy do Mediateki, gdzie każda odwiedzająca nas osoba będzie mogła wypożyczyć na rozmowę Żywą Książkę, czyli przedstawiciela_kę mniejszości kulturowej, etnicznej, religijnej, społecznej, zawodowej borykających się ze stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem. Każda osoba poprzez zadawanie pytań ma szansę zweryfikować określony stereotyp, a w konsekwencji zbudować kontakt społeczny, zaufanie i akceptację.

 

Aby porozmawiać z Żywą Książką Czytelnik/czka zostanie zarejestrowany/a przez Bibliotekarzy/ki, a potem otrzyma kartę biblioteczną. Wypożyczenia będą odbywać się na terenie Mediateki, a czas pojedynczej rozmowy to 30 minut. Będzie można porozmawiać z takimi osobami, jak, m.in.: Amazonk a- kobieta po mastektomii, Ateista, Były Więzień, Cyganka/Romka, Osoba niesłysząca z implantem ślimakowym, Policjant, Uchodźczyni z Donbasu, Ukrainka, Mama dziecka z niepełnosprawnością, Osoba chorująca na schizofrenię, Osoba w spektrum autyzmu, Syryjczyk, Trzeźwa alkoholiczka, Syryjski Uchodźca, Żyd, Osoba HIV+, Trans Kobieta, Gej.

 

DATA WYDARZENIA: 17.06.2023

GODZINA: 12:00-20:00

ADRES:
Filia nr 58, MEDIATEKA
Plac Teatralny 5
50-051 Wrocław
tel.: 71 347 12 82, 71 347 12 68

Czytaj więcej