Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

 

Wobec rosnącego wyniku zakażeń koronawirusem, analizując uważnie Państwa uwagi i wnioski, które wpływają do Uczelni, w najwyższej trosce o Państwa zdrowie, bezpieczeństwo i komfort kształcenia, podjęliśmy decyzje prowadzące do zwiększenia udziału zajęć prowadzonych w trybie synchronicznym, online, przy jednoczesnym zachowaniu realizacji określonych zajęć w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi w trybie stacjonarnym. Powyższe rozwiązanie organizacyjne jest zgodne z Zarządzeniem nr 23/2021 Rektora DSW z dnia 1.09.2021r. ws. trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym r.a. 2021/22 i będzie obowiązywać do końca bieżącego semestru zimowego.

 

W związku z powyższym:

 

  • zajęcia o charakterze wykładowym, odbywające się w dużych liczebnie grupach, będą w znakomitej większości realizowane w trybie zdalnym, synchronicznie;
  • ogólna liczba studentów, przebywająca jednocześnie w murach uczelni, zostanie zmniejszona o ok. 50%, by jak najbezpieczniejsze było dla Państwa wspólne korzystanie z formy kształcenia stacjonarnego;
  • zachowana zostanie realizacja w trybie stacjonarnym/w bezpośrednim kontakcie zajęć o charakterze ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, by mogli Państwo maksymalnie efektywnie korzystać z możliwości kształcenia stacjonarnego;
  • wynikające z przedstawionych ustaleń zmiany w planach zajęć zostaną wprowadzone do harmonogramów; wszystkich Państwa bardzo prosimy o bieżące weryfikowanie harmonogramów, opublikowanych dla Państwa w Wirtualnym Dziekanacie; to niezmiernie ważne, by mogli Państwo korzystać z bieżącej aktualnej informacji dot. planu zajęć, a te wiążące zawsze pojawiają się w WD;

Zmiany wynikające z powyższego zostaną wprowadzone do WD dla studentów stacjonarnych do końca dnia 10 listopada, dla studentów niestacjonarnych sukcesywnie do 20 listopada br.; ze względu na możliwość wystąpienia innych modyfikacji, niezależnych od powyższego, wynikających np. z zachorowania, objęcia kwarantanną itp., bardzo prosimy o bieżące weryfikowanie planów zajęć, dziękujemy!

 

Realizacja zajęć wg planów uwzględniających powyższe rozpocznie się:

  • dla studentów stacjonarnych od 15 listopada br.;
  • dla studentów niestacjonarnych od weekendu 13-14 listopada br.

Przy tej okazji raz jeszcze przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących w Uczelni zarządzeń dotyczących reżimu sanitarnego. Ma to ogromny wpływ na skuteczność realizacji naszych założeń dot. kształcenia, zapewnienia Państwu stabilności studiowania, a przede wszystkim bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dziękujemy za wszelkie zaangażowanie, zrozumienie i zachowanie zasad dla dobra siebie i osób wokół – studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych Uczelni, z którymi spotykamy się co dzień.

 

Pragniemy zaznaczyć, że powyższe stanowisko uwzględnia rekomendacje wyrażone przez Radę Samorządu Studenckiego DSW, z dnia 9 listopada br.

 

Życzymy Państwu zdrowia i satysfakcji z realizowanych zajęć i spotkań z wykładowcami!
 

Czytaj więcej