Od 1 listopada 2021 r. funkcję managera kierunku Informatyka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej pełni mgr inż. Stanisław Lota, który z DSW od 2019 roku, jako wykładowca przede wszystkim na kierunku informatyka, a również pedagogika wczesnoszkolna czy media kreatywne. Wcześniej realizował się również zawodowo, jako Kierownik Pracowni Edukacji Zdalnej DSW.

 

Serdecznie gratulujemy!


mgr inż. Stanisław Lota - absolwent Politechniki Wrocławskiej. Magister inżynier informatyk w specjalizacji Systemy i Sieci Komputerowe. Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, właściciel firmy informatycznej Devillecloud, certyfikowany instruktor Akademii Cisco CCNA i IoT, trener i specjalista IT w sektorze MŚP, certyfikowany tester oprogramowania ISTQB FL. Absolwent studiów podyplomowych „ Android i iOS - nowoczesne aplikacje mobilne” PWr. Od lat współpracował jako freelancer bądź administrator dla lokalnych podmiotów.
Nauczaniem zajmuje się od blisko 7 lat pomagając ludziom stawiać pierwsze kroki w branży informatycznej oraz rozwijać się w wybranych specjalizacjach. Metodyk i konsultant w zakresie nauczania przedmiotów informatycznych w tym programowania na każdym etapie edukacyjnym oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 

Czytaj więcej