Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Edukacyjne Czwartki" w dniu 18 listopada 2021, godz. 17.00, online (MSTeams).
 
Spotkanie z dr. hab. Pawłem Rudnickim, prof. DSW

Mikroagresje, mowa nienawiści, sytuacje dyskryminacyjne i edukacyjne możliwości. W poszukiwaniu szans na przetrwanie… 
 
Celem spotkania będzie ukazanie wymiarów przemocy symbolicznej w sytuacjach codziennych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów edukacyjnych oraz wymiarów radzenia sobie z tymi doświadczeniami. Komunikacja mikroagresywna, hejt czy dyskryminowanie ze względu na różnorodne cechy stało się stałym elementem naszej rzeczywistości. Często nie wiemy jak reagować, w jaki sposób wspierać osoby doświadczające przemocy, jak pracować z jej sprawcami. Warto zastanowić się jakiego rodzaju wsparciem może być edukacja antydyskryminacyjna, praca na wartościach i budowanie świadomości. Serdecznie zapraszam do udziału w moim seminarium.

 

Link do spotkania

 


Paweł Rudnicki – dr hab., pedagog, politolog, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; wiceprzewodniczący Rady Akademickiej DSW oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej DSW. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika. Naukowo zajmuje się pedagogiką krytyczną, edukacją alternatywną oraz edukacyjnymi wymiarami działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką m.in. edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej oraz praw człowieka. Autor monografii: Oblicza buntu w biografiach kontestatorów… (2009), Pedagogie małych działań. Krytyczne studium alternatyw edukacyjnych (2016), współautor (wspólnie z M. Pogorzelską) Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek (2020). Laureat nagrody naukowej im. prof. Ireny Lepalczyk za najlepszą monografię z obszaru pedagogiki społecznej (2021).

 


EDUKACYJNE CZWARTKI. Spotkania praktyków, badaczy i pasjonatów edukacji

 

Edukacyjne Czwartki to cykl otwartych spotkań pedagogów, którym bliskie jest myślenie o jakości edukacji i jej społecznym znaczeniu. Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do wzajemnej dyskusji między różnymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie edukacją. Zaproszeni są zatem wszyscy, dla których edukacja stanowi wartość i pasję, którzy łączą teorię z praktyką i pragną podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami: nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, tutorzy, trenerzy, doradcy, metodycy, badacze. Spotkania odbywają się od 2018 r.


Myśli przewodnie Edukacyjnych Czwartków:

  • spotkania praktyków, ekspertów i badaczy oraz wymiana wiedzy i doświadczeń,
  • wzajemne inspirowanie się we wrocławskim/dolnośląskim/polskim środowisku edukacyjnym,
  • dyskusja wokół tematów pilnych, ważnych i ciekawych (w tym związanych z obecną reformą systemu edukacji),
  • poznanie praktycznych rozwiązań i najnowszych badań różnych wymiarów edukacji,
  • krytyczne odkrywanie trendów w edukacji formalnej i pozaformalnej,
  • przemiany współczesnego świata i społeczeństwa a edukacja.

 

Organizator: Wydział Studiów Stosowanych DSW, Kolegium Pedagogiki.
Koordynator spotkań: dr Agnieszka Zembrzuska, prof. DSW

 

Czytaj więcej