Dr Aneta Słowik z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu  - laureatka  stypendium French Advanced Study Fellowship (FIAS)finansowanego przez program  Horyzont 2020 zaprasza studentów, doktorantów, nauczycieli, doradców i badaczy na międzynarodowe  seminarium poradoznawcze: 

 

Link do wydarzenia 

 

      Trzech międzynarodowych uczonych w drodze niezależnych recenzji oceniło wysoko projekt badawczy zatytułowany Educational and cultural needs of Ukrainian refugee children in the Loiret department: Their lived experiences and biographical stories. Również rada naukowa Le Studium** - Loire Valley Institute for Advanced Studies wnioskowała o przyznanie grantu badawczego na realizację tego projektu.
       Dr Aneta Słowik będzie przez rok (01.09.2023-31.08.2024) realizowała projekt badawczy na Uniwersytecie w Orleanie (Francja) w zespole badawczym kierowanym przez Prof. dr Philippe Bourdier. Celem tego projektu będzie poznanie potrzeb edukacyjnych, społecznych, kulturowych, materialnych dzieci uchodźców ukraińskich przebywających w departamencie Loiret we Francji oraz opracowanie projektu zmian, rozwiązań wraz z ich praktycznym wdrożeniem.


*French Institutes for Advanced Study is an international mobility fellowship programme proposing high-level scientific residencies in the six IAS of Aix-Marseille, Loire Valley (Orléans-Tours), Lyon, Montpellier, Nantes, and Paris
**Le Studium covers all research thematics in one global initiative aiming at boosting international scientific exchanges in the Centre-Val de Loire region and creating a dynamic scientific community that supports research and innovation
 

Abstracts

Czytaj więcej