Dr Aneta Słowik z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu  - laureatka  stypendium French Advanced Study Fellowship (FIAS) współfinansowanego przez program  Horyzont 2020 (Marie Curie Fellowship) zaprasza studentów, doktorantów, nauczycieli i badaczy na międzynarodową konferencję (16.05.2024) pt. "Historie życia: źródło edukacyjne  współczesnej mobilności", która będzie miała miejsce w Instytucie Studiów Zaawansowanych Le Studium w Orleanie (Francja).

 

Więcej informacji o konferencji (program, miejsce konferencji) w linku

 

Dr Aneta Słowik będzie przez rok (01.09.2023-31.08.2024) realizowała projekt badawczy na Uniwersytecie w Orleanie (Francja) w zespole badawczym kierowanym przez Prof. dr Philippe Bourdier.

Celem tego projektu będzie poznanie potrzeb edukacyjnych, społecznych, kulturowych, materialnych dzieci uchodźców ukraińskich przebywających w departamencie Loiret we Francji oraz opracowanie projektu zmian, rozwiązań wraz z ich praktycznym wdrożeniem.

Czytaj więcej