24.04.2024  o godzinie 17.30 w Sali112 w budynku przy ul. Strzegomskiej 55,  odbędzie się organizowany przez  koła naukowego „evo-devo”


Wykład Marii Szecówki Nowak pt.  „Psychologiczne aspekty zmagania się z niepłodnością jako współczesną chorobą cywilizacyjną”
Wprowadzenie do tematyki wykładu


Zgodnie z raportem WHO obecnie szacuje się, że 1 na 6 osób doświadcza niepłodności w ciągu swojego życia. Pary podejmujące leczenie przechodzą często przez wieloletnią, pełną niepewności, drogę przez kolejne, coraz bardziej zaawansowane procedury medyczne. Wielowymiarowość i waga przeżyć oraz odpowiedzialność za decyzje, które będą miały dalekosiężne konsekwencje – to wszystko niejednokrotnie zanurza pary w kryzysowym doświadczeniu. Pomoc psychologiczna dla osób zmagających się z niepłodnością jest zatem nieodzowna jako ochrona zdrowia psychicznego.


Główne zagadnienia wykładu:

  1. Niepłodność jako doświadczenie kryzysowe i jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego.
  2. Rozwiązania medyczne w leczeniu niepłodności i związane z nimi wyzwania psychologiczne.
  3. Wsparcie psychologiczne w leczeniu niepłodności.

 


 
Maria Szecówka-Nowak – psycholog, certyfikowany coach. Ukończyła akredytowane szkolenia (I i II stopnia oraz specjalistyczne) w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Laboratorium Edukacji i TSR, Wrocław oraz Centrum Rozwiązań, Toruń). Ponadto w Pracowni Testów Psychologicznych (PTP, Warszawa) ukończyła szkolenia z zakresu narzędzi stosowanych w diagnozie psychologicznej. Jako praktyk pracuje z osobami dorosłymi w obszarze wyzwań osobistych i zawodowych. Zajmuje się wsparciem psychologicznym dla osób zmagających się z doświadczaniem niepłodności.
 

Czytaj więcej