Po raz 20. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Od 15 lat Dolnośląska Szkoła Wyższa jest numerem 1 na Dolnym Śląsku wśród uczelni niepublicznych.

 

Pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku wśród uczelni niepublicznych w rankingu Perspektyw jest ważnym wyróżnieniem dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Uczelnia w tegorocznym rankingu, zajęła również 11 miejsce wśród najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

 

Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy, która ściśle współpracowała z kapitułą, kierowaną przez prof. Michała Kleibera. Ranking obejmuje Uczelnie Akademickie, Uczelnie Niepubliczne i Publiczne Uczelnie Zawodowe. Przygotowany został także ranking 70 kierunków studiów. 

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa to uczelnia, która działa już 23 lata. Na przestrzeni lat rozwijano i udoskonalano ofertę studiów. Obecnie na uczelni kształci się około 3000 studentów na studiach I, II stopnia oraz studiach podyplomowych. Na niektórych kierunkach prowadzimy kształcenie realizowane w formie studiów dualnych. Uczelnia posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego z nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika i nauka o komunikacji społecznej i mediach. Do tej pory wypromowano 87 doktorów i 20 doktorów habilitowanych.

 

Autorskie, innowacyjne programy kształcenia realizowane na terenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej szczególnie te z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zdobyły ogólnopolskie uznanie i były wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursach ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego oraz zagranicznej instytucji Forum on Education Abroad. Naukowcy z uczelni biorą udział w ponad 60 projektach badawczych i rozwojowych, w tym 14 międzynarodowych. Poza tym zrealizowano ponad 170 konferencji naukowych i 233 seminaria naukowe.

 

Poznaj więcej naszych osiągnięć.
 

Czytaj więcej