Z radością informujemy, że trzy projekty studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  zostały wyróżnione i otrzymają dofinansowanie na ich realizację. Znalazły się one w gronie 25 projektów wybranych przez komisję w konkursie w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej (FAST). 

 

Wyróżnienie i dofinansowanie na realizację otrzymają projekty realizowane przez studentów DSW. Są to:
1. Akademicki Teatr Aula – na realizację spektaklu teatralnego - Kto mnie woła- adaptacja sceniczna słuchowiska/dramatu Tymoteusza Karpowicza. 
2. Koło Naukowe Warsztaty Interpretacji Sztukateria – „Szkarłatne żagle”. Słuchowisko audiowizualne z elementami perfomatywnymi, na podstawie bajki Aleksandra Grina „Szkarłatne żagle”. 
2. Samorząd Studencki DSW – na rejestrowanie audiosfery- studencki filed recordnig.

 

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów kół naukowych, organizacji i grup studenckich (Fundusz Aktywności Studenckich) do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia (Wrocławskie Centrum Akademickie) wpłynęły 36 wniosków.

 

Komisja konkursowa zwróciła uwagę na kreatywność, poziom naukowy, jak i wdrożeniową pomysłowość, którymi charakteryzowały się projekty zgłoszone przez koła i organizacje studenckie. Ostatecznie Komisja wskazała do dofinansowania 25 projektów (z różnych uczelni na Dolnym Śląsku), na kwotę ponad 110 tys. zł. 

 

W czerwcu zostały podpisane pierwsze umowy dotacyjne, a studenci mogą rozpocząć pracę nad swoimi pomysłami.

 

Autorom zwycięskich pomysłów gratulujemy!
 

Czytaj więcej