Miniony rok był bardzo pracowity dla Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Efekty tych prac będzie można zobaczyć już niedługo. Prezentujemy wydawnicze zapowiedzi. 

 

Autorzy związani z Dolnośląską Szkołą Wyższą przygotowali ciekawe publikacje. Już wkrótce będzie można je przeczytać. 


Zapowiedzi Wydawnictwa Naukowego DSW
 

Pierwsza publikacja, którą będzie można już wkrótce pobrać ze strony internetowej Wydawnictwa to nowy podręcznik języka angielskiego, wg standardów WCAG, dr Barbary Muszyńskiej Inclusive, Plurilingual and Pluricultural Learning Environment for English Language Learning. English Language Course.


Publikacja będzie dostępna bezpłatnie w księgarni Wydawnictwa.  Jest to podręcznik nietypowy - wspomagający naukę języka angielskiego dla osób niedowidzących. Powstał w ramach projektu Innovative University Project - Studying? There Are No Obstacles! Disability-Friendly University, financed by the European Social Funds under the Operational Programme Knowledge, Education, Development i jest częścią badań naukowych dr Barbary Muszyńskiej.

 

„Opowieści o mocy. Autobiografie kobiet Wrocławia” – to nowa książka opowiadająca o losach studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku DSW. Powstała w ramach realizacji projektu w ramach "Akademii Umiejętności DSW."


Danuta Banaś, Zofia Kleczyk, Ewa Landsberg, Danuta Nowicka, Krystyna Buczel-Rajko, Wanda Skoczylas, Alina Wilczyńska oraz Agnieszka Janiak, Izabela Pilarska, Angelika Netkowska stworzyły opowieść o losach kobiet Wrocławia.

„Przełom XX i XXI wieku bywa nazywany czasem pamięci, na całym świecie wzmogło się zainteresowanie przeszłością i ożywiła potrzeba dawania jej świadectwa. Wielkie narracje historyczne ustąpiły miejsca mikrohistoriom – zapisom poświadczającym doświadczenia poszczególnych osób pragnących utrwalić w pamięci swojej, swych bliskich, ale i w pamięci kolektywnej, wydarzenia, które przeżyli i którym pragną nadać sens. Zgromadzone tu przez Agnieszkę Janiak opowieści wpisują się tę powszechną tendencję, lecz dzięki temu, że są właśnie jednostkowe i niepowtarzalne, mają „moc” świadectwa i pozwalają czytelnikowi obcować z autentycznym życiem. Do naszej wiedzy o rzeczywistości polskiej ostatnich kilku dziesięcioleci wnoszą nowe szczegóły i rzadziej prezentowane barwy. Owe opowieści są – by użyć właśnie tej metafory – mocą tej książki.” (z recenzji prof. dra hab. Stefana Bednarka)

Trzecia publikacja, to "Polityka aktywizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Logika działania pola pomocowego." dr Michała Mielczarka. Ukaże się w serii Dissertationes Paedagogicae wspierającej doktorantów oraz młodych stażem pracowników naukowych. Redaktorem merytorycznym serii jest dyrektor Szkoły Doktorskiej DSW dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW.

„Jest to również opowieść o wchodzeniu do specyficznego świata i jego uwewnętrznianiu (poprzez ciało i duszę), „ucieleśnionym” uczeniu się go, poznawaniu i rozumieniu, a także, w konsekwencji, próbie wyjaśnienia logiki jego działania poprzez prowadzoną z dystansu czasoprzestrzennego refleksyjną analizę. Opowieść o coraz wyraźniejszym dostrzeganiu w tym świecie wielu niejednoznaczności i pęknięć. Odkrywaniu niekonsekwencji i nierówności oraz wyłaniających się z nich niesprawiedliwości społecznych. Rodzącej się postawie niezgody na nie i nasilającej potrzebie opisania ich fenomenu, aby ujawnić to, co często ukryte, niesłuszne i opresyjne – dzięki temu zaś, mam taką nadzieję, przyczynić się do wzmocnienia rozwoju procesów emancypacyjnych przedstawicieli i przedstawicielek tego świata oraz ograniczenia wpływu tych negatywnych zjawisk.”

 

Zapraszamy autorów do współpracy, a czytelników do odwiedzenia księgarni Wydawnictwa Naukowego DSW.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa Naukowego DSW.

Czytaj więcej