PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


Przewodniczący Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt poinformować 
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mariana Taglibera.


Temat dysertacji:
Doświadczenie świata domu pomocy społecznej. Między pomocą a zniewoleniem


Promotor:        dr hab. Elżbieta Siarkiewicz, prof. DSW
Recenzenci:     prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas (UŁ)
                         dr hab. Zofia Szarota, prof. UW


Obrona odbędzie się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams, 
w dniu 19 stycznia 2021 roku, o godzinie 15.00.

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać na adres: maria.sikorska@dsw.edu.pl


Egzemplarz rozprawy znajduje się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.
 

Czytaj więcej