Dolnośląska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w cyklu naukowych seminariów „Poza kulturową oczywistością." 24 czerwca zaproszenie do wygłoszenia wykładu "My Ethnicity is not a Virus: Racism and Xenophobia during the COVID-19 Pandemic" przyjął Brian Tam. 


 

Brian Tam, PhD, is a native of China Hong Kong, a former British colony. He had received his higher education in the United States (US).

Before becoming a university faculty member in the US, Singapore and China, Brian was a classroom teacher in Hong Kong and New York City, respectively. Since working in higher education, Brian’s interest has focused on culturally and linguistically diverse learners at risk, teacher education and higher education, in particular the learning of college students.


Brian and his wife, Jane, came to Poland more than two years ago because of Jane’s international assignment. Brian currently serves as Professor of Chinese Studies at University of Wroclaw.

 

TERMIN: 24 czerwca od godz. 10.00-11.30 

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAMS. Wykład w języku angielskim. 
Zapisy pod adresem: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 

Cykl seminariów naukowych "Poza kulturową oczywistością"

 

Celem cyklu seminariów jest podjęcie dyskusji nad zmianami zachodzącymi w edukacji, kulturze, polityce oraz mediach. Pragniemy zadać pytania o kwestie sporne, wątpliwe lub kontrowersyjne, których obecność
w dyskursie publicznym w (nie)oczywisty sposób zmienia nasze realia.
 
Inspiracją dla cyklu seminariów naukowych „Poza kulturową oczywistością” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest dorobek naukowy Profesora Roberta Kwaśnicy.

 

Wykłady w ramach cyklu. Rok akademicki 2020/2021

22 października 2020 r.,

 • Martyna Pryszmont (UWr): Metodologia jako sztuka wyjścia. Pomiędzy sztuką a metodą badawczą

03 grudnia 2020 r.

 • Karolina Kuszyk: Jak opisać owada w bursztynie, czyli o powstawaniu “Poniemieckiego”

21 stycznia 2021 r.

 • Danuta Uryga i Marta Wiatr (APS), Etnograficzne studium przypadku - odkrywanie, zwiedzanie…

28 stycznia 2021 r.

 •  Justyna Kajta (UWr), „Zrozumieć nacjonalizm? O tożsamości i dyskursie polskiego ruchu nacjonalistycznego”

18 marca 2021 r.

 • Elżbieta Korolczuk (Södertörn University), Kto się boi "gender"? Wojny kulturowe i prawicowy populizm

25  marca 2021 r.

 • Kaja Kaźmierska (UŁ), Autobiograficzny wywiad narracyjny a współczesne dyskursy etyczne…

15 kwietnia 2021 r.

 •  Iwona Chmura-Rutkowska (UAM), (Nie)widzialne granice – różnice i nierówności w doświadczaniu codzienności szkolnej…

14  kwietnia 2021 r.

 • Małgorzata Michel (UJ), Trudny czy wymagający teren badań? Badacz jakościowy pomiędzy teorią metodologii badań a praktyką życia badawczego

12 czerwca 2021 r.

 •  Przemysław Staroń „Bo szkoła może być magiczna…”

 

Seminaria naukowe w DSW „Poza kulturową oczywistością” Rok akademicki 2019/2020

 

29 października 2019 r.

 • Inauguracja cyklu seminariów naukowych w DSW: Poza Kulturową Oczywistością

28 listopada 2019 r.

 • Maria Mendel, Tomasz Szkudlarek (UG), Zaawansowane studia nad kulturą i edukacją

12 grudnia 2019 r.

 • Piotr Zańko (UW), Edukacyjne konteksty oporu kulturowego

17  grudnia 2019 r.

 • Andreas Fejes (Linköping University, DSW), Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning

18 grudnia 2019 r.

 •  Piotr Stańczyk (UG), Freirego Suchodolskim. Od marginesów, do centrum i z powrotem na marginesy…

28  stycznia 2020 r.

 •  Aneta Ostaszewska (UW), „Nakreśliłam własne przeznaczenie” – praca biograficzna jako kategoria pedagogiczna

5  marca 2020 r.

 • Piotr Zamojski (UG), Wprowadzenie do idei po-krytycznej pedagogiki…

 

Komitet naukowy seminarium:
Ewa Kurantowicz, Joanna Minta, Karolina Reinhard, Maria Reut, Paweł Rudnicki, Beata Sierocka, Helena Wyligała

 

 
Czytaj więcej