Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55
w ramach „Akademii Umiejętności”
ogłasza konkurs na projekty grantowe dla studentów.

 

 

Aktualizacja 16.06.2021

Ogłaszamy wyniki III edycji konkursu w ramach Akademii Umiejętności po zakończeniu etapu oceny merytorycznej wniosków i prezentujemy listę projektów, które otrzymają dofinansowanie:

Dokument do pobrania

 

 

 

 

Aktualizacja 28.05.2021

Przedstawiamy listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej:

Lista w pdf

 

 

 

 

1.    Cel konkursu: wsparcie studentów DSW w rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych, zawodowych i informacyjno-technologicznych (ICT) poprzez umożliwienie im zdobycia dofinansowania na następujące rodzaje inicjatyw:
1.1.    realizacja autorskiego projektu o charakterze naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu, etc. (związanego z kierunkiem studiów). Autorem projektu może być student, grupa studentów lub koło naukowe. W ramach projektu można przewidzieć także udział studenta, grupy studentów, koła naukowego w szkoleniach, warsztatach i kursach o charakterze branżowo-zawodowym (związanych z kierunkiem studiów i zakończonych uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu),
1.2.    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych ICT (związanych z kierunkiem studiów i zakończonych uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu).
Dopuszcza się możliwość łączenia ww. rodzajów inicjatyw w jednym wniosku, przy założeniu nieprzekraczalności maksymalnej wartości projektu. 
2.    Adresaci konkursu: studenci studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy spełniają warunki określone w regulaminie konkursu.
3.    Budżet konkursu w edycji III wynosi: 200 000 PLN.
4.    Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z załącznikami dostępnego na stronie www.dsw.edu.pl
5.    Dokumenty do pobrania:

6.    Termin składania wniosków: do 12 maja 2021 roku do godz. 23:59.
7.    Forma składania wniosków: przesłanie kompletnego wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl
8.    Kontakt i informacje w sprawie konkursu: Ewa Suchożebrska – Dyrektor Biura Karier i Praktyk, tel. 691 033 783, e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl
9.    Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami, który opublikowany jest wraz z ogłoszeniem.
 

Czytaj więcej