Według raportu „Kobiety na politechnikach 2020”, na kierunkach nowo technologicznych największym udziałem kobiet może poszczycić się Dolnośląska Szkoła Wyższa - ponad jedną czwartą studentów stanowią kobiety.

 

Dodatkowo - jak wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2020" - udział kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką systematycznie się zwiększa.

 

57 proc. ogólnej liczby studentów w Polsce to kobiety. Na publicznych uczelniach technicznych kształci się 36 proc. studentek, a kierunki informatyczne wybiera 15 proc. kobiet. Najbardziej popularna wśród kobiet na politechnikach jest inżynieria biomedyczna.

 

Nasza uczelnia z powodzeniem rozwija kierunki technologiczne: IT oraz Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne. Nowa specjalizacja na kierunku IT – E-commerce-Developer to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i efekt współpracy uczelni i partnerów biznesowych z obszaru IT
 

Czytaj więcej