Z radością informujemy, że Dolnośląska Szkoła Wyższa dołączyła do sieci Szkół w Chmurze Microsoft, które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania. To kolejny etap transformacji cyfrowej uczelni. 

 

Udział w programie „Szkoła w Chmurze Microsoft” oznacza, że jest to placówka bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami. Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała również zaproszenie do udziału w programie Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół).

 

Udział w programie „Szkoła w Chmurze” oznacza, że to uczelnia, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.

 

Poza tym placówka biorąca udział w programie Microsoft to  szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. 

 

Udział w programie potwierdzony jest listem gratulacyjnym oraz tabliczką "Szkoła w Chmurze Microsoft" dla szkoły.

 

 

Czytaj więcej