Przewodnicząca Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt poinformować o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Hawrylewicz-Kowalskiej. 


Temat dysertacji: Transformatywne uczenie się nauczycieli nauczania indywidualnego. Studium zawodowych doświadczeń pedagogów


Promotor:  dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Mendel, prof. dr hab. Roman Leppert


Obrona odbyła się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams, w dniu 23 czerwca 2020 roku, o godzinie 10.00. To pierwsza obrona rozprawy doktorskiej, która odbyła się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w tej formie.
 


 

"Obrona pracy doktorskiej jest zwieńczeniem wieloletnich zmagań z własną niewiedzą, wątpliwością, a zarazem ciekawością, a przystąpienie do obrony, prezentacja najważniejszych tez i wniosków zawartych w rozprawie jest okazją do ich przedstawienia. Przystąpienie do obrony w formie zdalnej było miłym doświadczeniem. W moim przypadku chyba mniej stresującym niż obrona w tradycyjnej formule" -  powiedziała nam Paulina Hawrylewicz-Kowalska. 

 

Serdecznie gratulujemy! 

 

Egzemplarz rozprawy znajduje się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

Czytaj więcej