Pięć uczelni niepublicznych prowadzących szkoły doktorskie, w tym Dolnośląska Szkoła Wyższa, otrzymają zwiększoną subwencję na kształcenie doktorantów - poinformował resort nauki.  

 

Wsparcie to ma przyczynić się do wzrostu zaangażowania tych podmiotów w nowe inicjatywy badawczo-rozwojowe i wzmocni ich rolę jako ośrodków badawczych – czytamy w komunikacie przesłanym PAP na koniec grudnia 2020.

 

Jak podkreślono w komunikacie, wsparcie kształcenia w szkołach doktorskich to jeden z priorytetów polityki prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Dofinansowanie otrzymają te jednostki, które kształciły doktorantów w Szkołach Doktorskich według stanu na 31 grudnia 2019 r. Otrzymają je: Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Akademia WSB i SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny z siedzibą w Warszawie.

 

Szkoła Doktorska DSW 

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa ma wieloletnie doświadczenie i wiedzę jak pracować z doktorantami i doktorantkami, a ponad dziewięćdziesiąt osób posiadających dyplom doktora nauk społecznych, to powód do dumy dla całej społeczności akademickiej. 
 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej DSW umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy z pedagogiki i dyscyplin pokrewnych oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach, przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej i prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, a także pozwala na twórczą wymianę myśli i rozwój umiejętności. 

 

Modułowy program kształcenia, stypendium naukowe przez cały okres nauki oraz możliwość współpracy naukowej z doświadczonymi badaczami i badaczkami – to atuty Szkoły Doktorskiej DSW. 

 

Uczelnia organizuje seminaria naukowe i spotkania (w czasie pandemii w formie online) ze znanymi osobistościami świata nauki. Staramy się tworzyć miejsce do wymiany myśli i poglądów, spotkań ludzi z pasją i pełnych zaangażowania. 

 

Więcej informacji w zakładce Szkoła Doktorska DSW
 


 

Czytaj więcej