Podczas międzynarodowej konferencji Cultural Heritage for Social Responsibility: Bridging Universities and Communities w ramach projektu Exploring European Cultural Heritage, od 31 sierpnia do 2 września uczestnicy wzięli udział w inspirującym wykładach i spotkaniach, a także w specjalnym wydarzeniu w Pawilonie Czterech Kopuł. 

 

Międzynarodowa konferencja "Cultural Heritage for Social Responsibility: Bridging Universities and Communities" - 31.08 - 02.09.2021

 

Celem konferencji Cultural Heritage for Social Responsibility: Bridging Universities and Communities była wymiana doświadczeń i praktyk dotyczących europejskiego dziedzictwa kulturowego – poszerzenia świadomości na jego temat, sposobów jego interpretacji w ramach działań instytucji naukowych i kulturalnych, wykorzystania w procesie kształcenia. 

 

Dziedzictwo kulturowe rozumiane jako ciągły proces nadawania znaczeń przeszłości dla teraźniejszości, odzwierciedlający tożsamość i relacje społeczne jest różnorodne, ale w każdym wymiarze może pełnić funkcje integrujące społeczności i włączające grupy słabiej reprezentowane. 

 


 

Ambicją organizatorów było stworzenie przestrzeni do dialogu na temat dziedzictwa kulturowego i społecznej odpowiedzialności jako pomostu do współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego. 

 

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń różnych podmiotów związanych z dziedzictwem kulturowym i rozmów o inspirujących praktykach, lokalnych działaniach, a także wyzwaniach i rozwiązaniach.  

 

Wizyta studyjna w Pawilonie Czterech Kopuł 

 

Na zaproszenie organizatorów konferencji, m.in. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Justyna Oleksy, edukatorka oraz twórczyni Teatru Czterech scharakteryzowała jego działalność w ramach referatu.  Goście odbyli także wizytę studyjną w Pawilonie Czterech Kopuł.

 

(fot. Volens nolens kraplak - Praca własna, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org)

 

Po ekspozycji oprowadziła kuratorka Działu Fotografii Małgorzata Santarek. Uczestnicy spotkania obejrzeli także fragmenty czytań performatywnych „Preteksty”, przygotowane przez Teatr Czterech specjalnie na tę okazję w języku polskim i angielskim (w akcji wzięły udział: Anna Lorenc, Katarzyna Mazurkiewicz, Barbara Przerwa, Justyna Oleksy). Fotorelację z tego wydarzenia, autorstwa Magdaleny Lorek, można obejrzeć na stronach  Pawilonu Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej. 
 

 

Czytaj więcej