Projekt Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie, złożony przez Dolnośląską Szkołę Wyższą na początku roku w partnerstwie z Gminą Syców w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na realizację wszystkich zaplanowanych zadań.

 

 

 Wkład merytoryczny przygotował zespół w składzie: prof. Magdalena Czubak-Koch, dr Barbara Muszyńska, dr Barbara Kutrowska i dr Agnieszka Zembrzuska.

 

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa w projekcie będzie pełniła w szkole ćwiczeń rolę ekspercką przez wsparcie metodyczne dla nauczycieli szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących, organizację praktyk studenckich w szkołach ćwiczeń oraz organizację seminariów - wstępnego i końcowego - dla interesariuszy związanych ze szkołą ćwiczeń. Realizacja projektu ma się rozpocząć 1 lipca 2020.
 

Czytaj więcej