NOC MUZEÓW

WROCŁAW

20 maja 2023, godzina 19.00


Uniwersytet Dolnośląski DSW każdego roku uczestniczy w tym europejskim przedsięwzięciu kulturalnym. Tym razem głównym punktem kulturalnego programu  będzie wystawa SŁOWO - OBRAZ - POMIĘDZY.

 

Wystawa ta kontynuuje cykl prezentacji artystycznych odbywających się w Galerii 55 w DSW. Na wystawie prezentowane będą kolaże cyfrowe autorstwa studentów kierunku Media kreatywne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prace zostały przygotowane jako inspiracja (i korespondencja) wybranymi tekstami wrocławskiego poety Jarosława Woźniczki. Wernisażowi wystawy będzie towarzyszyła prelekcja oraz dyskusja z autorami prac, z Autorem tekstów poetyckich, a także z publicznością. Temat inspiracji i związków między sztuką słowa i sztuką obrazu będzie punktem wyjścia do rozmowy. Zachęcamy też do podjęcia ogólniejszych (w zależności od zainteresowań uczestników) zagadnień, np.:

  1. poznawczego statusu sztuki (zwłaszcza sztuki współczesnej); 
  2. kulturowej roli sztuki i wiedzy o sztuce; 
  3. sensu twórczości; 
  4. formy, zakresu i uwarunkowań (również szkolnego) kształcenia artystycznego; 
  5. znaczenia wykształcenia artystycznego i estetycznego (m.in. rozumienia sztuki, umiejętności interpretowania tekstów, obiektów i zjawisk artystycznych) w życiu codziennym; 
  6. związków między sztuką, myśleniem krytycznym, etyką.

 

Organizatorki wystawy:

  • Maria Reut
  • Anita Szprych
  • Koło Naukowe Warsztaty Interpretacji "Sztukateria"
Czytaj więcej