NOC MUZEÓW

WROCŁAW

20 maja 2023, godzina 19.00


Uniwersytet Dolnośląski DSW każdego roku uczestniczy w tym europejskim przedsięwzięciu kulturalnym. Tym razem głównym punktem kulturalnego programu  będzie wystawa SŁOWO - OBRAZ - POMIĘDZY.

 

Wystawa ta kontynuuje cykl prezentacji artystycznych odbywających się w Galerii 55. Na wystawie prezentowane będą kolaże cyfrowe autorstwa studentów kierunku Media kreatywne. Prace zostały przygotowane jako inspiracja (i korespondencja) wybranymi tekstami wrocławskiego poety Jarosława Woźniczki. Wernisażowi wystawy będzie towarzyszyła prelekcja oraz dyskusja z autorami prac, z Autorem tekstów poetyckich, a także z publicznością. Temat inspiracji i związków między sztuką słowa i sztuką obrazu będzie punktem wyjścia do rozmowy. Zachęcamy też do podjęcia ogólniejszych (w zależności od zainteresowań uczestników) zagadnień, np.:

  1. poznawczego statusu sztuki (zwłaszcza sztuki współczesnej); 
  2. kulturowej roli sztuki i wiedzy o sztuce; 
  3. sensu twórczości; 
  4. formy, zakresu i uwarunkowań (również szkolnego) kształcenia artystycznego; 
  5. znaczenia wykształcenia artystycznego i estetycznego (m.in. rozumienia sztuki, umiejętności interpretowania tekstów, obiektów i zjawisk artystycznych) w życiu codziennym; 
  6. związków między sztuką, myśleniem krytycznym, etyką.

 

Organizatorki wystawy:

  • Maria Reut
  • Anita Szprych
  • Koło Naukowe Warsztaty Interpretacji "Sztukateria"
Czytaj więcej