Dr Dorota Duda - doktorantka naszej Uczelni - została Laureatką Konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią współpracujących za rok 2022.


Wyróżniająca się rozprawa nosi tytuł "Klasy społeczne w edukacji wczesnoszkolnej. (Nie)świadomość klasowości i jej konsekwencje dla prywatnych teorii pedagogicznych nauczycielek".


Promotorką rozprawy doktorskiej jest dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. Uniwersytetu DSW.
 
Pani Doktor i Pani Promotor serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji o konkursie pod linkiem.

 

Czytaj więcej