Dolnośląska Szkoła Wyższa znalazła się wśród 35 ośrodków naukowych goszczących naukowców z Białorusi w ramach inicjatywy NAWA i KRASP „Solidarni z Białorusią”.
 

NAWA wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje trzy działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami”, „Solidarni z naukowcami” oraz „Solidarni z nauczycielami”. 

 

W ramach komponentu „Solidarni z naukowcami” NAWA przekaże wsparcie dla 35 naukowców ze stopniem naukowym doktora. Będą oni realizować badania naukowe na 22 uczelniach, w 7 instytutach PAN oraz w 2 ośrodkach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

W ramach pobytów trwających od 3 do 12 miesięcy naukowcy będą włączeni także w dydaktykę. Badania stypendystów będą reprezentować różne dziedziny i dyscypliny nauki.

 

Lista ośrodków goszczących 
 

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej 12-miesięczny staż naukowy, w okresie 15.02.2021-14.02.2022, będzie odbywał profesor Konstantyn Karpiński z Katedry Psychologii Eksperymentalnej i Stosowanej Państwowego Uniwersytetu w Grodnie imienia Y. Kupały (Białoruś).

Czytaj więcej