23 listopada odbędzie się konferencja pt. "Samotność i osamotnienie wśród seniorów w dzisiejszym świecie: wyzwania i rozwiązania", będącą oddolną inicjatywą instytucji i organizacji, którym bliska jest troska o dobrostan psychiczny seniorów. Spotkanie realizowane jest w ramach partnerskiej współpracy grupy zrzeszonej pod nazwą “Mosty Przyjaźni”. Uniwersytet Dolnośląski DSW objął konferencję patronatem naukowym. 

 

Niniejsza konferencja poświęcona będzie problematyce samotności i osamotnienia wśród seniorów, a jej celem jest poszukiwanie rozwiązań, ukierunkowanych na szeroko rozumianą aktywizację osób starszych, a tym samym poprawę jakości ich życia. Konferencja odbędzie się w Centrum Biblioteczno - Kulturalnym Fama, mieszczącym się przy ul. Bolesława Krzywoustego 286 we Wrocławiu. Wydarzenie planowane jest na 23.11.2023 r. i będzie trwać od godziny 10:00 do 15:00. 

 

Konferencja ma na celu stworzenie platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk zarówno między naukowcami, praktykami oraz organizacjami pozarządowymi, jak i seniorami biorącymi udział w wydarzeniu. Konferencja stanowi okazję do wysłuchania opinii ekspertów, którzy naukowo i zawodowo zajmują się szeroko rozumiana problematyką gerontologiczną i geragogiczną. Stwarza także szansę do podjęcia dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami dotyczącymi przeciwdziałania samotności, a także refleksji nad sposobami docierania do tych z osób starszych, które w sposób szczególny narażone są na wykluczenie, samotność czy poczucie osamotnienia. 


Plan konferencji: 
10.00-10.15 - Przywitanie gości 
10.15 - 11.00 - Wykład inauguracyjny: dr hab. Maria Straś-Romanowska, pt. "Oblicza samotności w starości"
11.00-11.30 - Wykład z elementami warsztatu: dr Bogna Bartosz, pt. "Psychologia pozytywna na przekór samotności" 
11.30-12.00 - pokaz filmu z omówieniem: Olga Oskierko, Marta Prucnal - Centrum Edukacji Gerontologicznej, film pt. Dawno temu będzie zaraz 
12.00-12.30 - przerwa kawowa 
12.30-14.00 - panel dyskusyjny: prowadząca Ilona Zakowicz, uczestniczki: Agnieszka Cymerkiewicz, Honorata Dudek-Frysiak, Linda Matus, Paulina Partyka, Teresa Łukasiewicz, pt. "Na przekór samotnej starości. Czyli jak wspierać osoby starsze - szanse, możliwości, wyzwania."
14.00-14.20 - przerwa kawowa 
14.40-15.00 - Wykład: dr Rafała Bugaja, pt. "Zasoby społeczne seniorów z perspektywy zajęciowej"
14.40-15.00 - Wykład: dr Agnieszki Zygmont, pt. "Taniec i Mindfulness jako profilaktyka zdrowia wśród wrocławskich seniorów"


Po konferencji odbędzie się również wydarzenie towarzyszące:

17: 00 - 20: 00 - projekcja filmu “Między Słowami” reż. Sofia Coppola, połączony z komentarzem filmoznawcy

 

Organizatorzy konferencji:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Fundacja Opieka i Troska/ Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole-Zawidawie 
- Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich
- Centrum Biblioteczno - Kulturalne Fama
- Rada Osiedla Psie Pole - Zawidawie
- Spółdzielnia mieszkaniowa im. Bolesława Krzywoustego

 

Rejestracja do udziału w konferencji za pomocą formularza zgłoszeniowego: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOd0FI0GMKNVFioHF2qfukCQuzfQ…

 

W razie pytań lub dodatkowych informacji, proszę o kontakt z naszym zespołem organizacyjnym pod adresem mostyprzyjazni@gmail.com.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i do wspólnego poszukiwania rozwiązań na rzecz zmniejszenia osamotnienia wśród seniorów.

 

WIĘCEJ INFORMACJI 
plakat konferencja 23-11-23 A3 na zwykłą drukarkę.pdf

Czytaj więcej