21-22 czerwca 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje konferencję online “The International Conference Masters of Didactics. Improving the teaching competences of academic teachers” w ramach programu “Mistrzowie dydaktyki,” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń i zaprezentowania najnowszych trendów w zakresie nowoczesnych metod, form i technik kształcenia. Nauczyciele akademiccy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej biorą udział w tegorocznej konferencji.

 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak metoda tutoringu w kształceniu. W ramach realizacji projektu nauczyciele akademiccy biorą udział w zagranicznych wizytach studyjnych o charakterze szkoleniowym oraz testują model tutoringu, prowadząc zajęcia ze studentami przez 1 lub 2 semestry. Do tej pory w projekcie wzięło udział 17 nauczycieli akademickich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

 

W tym roku wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele renomowanych uczelni zagranicznych, które organizują szkolenia dla uczestników programu “Mistrzowie dydaktyki”: University College London, Aarhus University, University of Groningen, Ghent University oraz University of Oslo.

 

W konferencji weźmie również udział dr Barbara Muszyńska, kierownik Pracowni Kształcenia Językowego DSW, dr hab. Helena Wyligała, prof. DSW oraz dr Agnieszka Zembrzuska, Dyrektor Programowa kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Dr Barbara Muszyńska podczas konferencji MEiN „Mistrzowie dydaktyki”przedstawi prezentację "Tutoring and backward design versus problem-centered approaches in language education". 

 

PROGRAM KONFERENCJI „Mistrzowie dydaktyki”

 

Czytaj więcej