Dolnośląska Szkoła Wyższa już od czterech lat należy do inicjatywy eTwinning dla instytucji kształcących przyszłych nauczycieli, realizując wraz ze swoimi studentami projekty międzynarodowe z Uniwersytetami zza granicy.  Kolejny projekt będzie realizowany z Uniwersytetem w Kopenhadze oraz Zagrzebiu.

 

W roku 2012 eTwinning zapoczątkował pilotażowo inicjatywę angażującą instytucje kształcenia nauczycieli z kilku krajów europejskich, której celem było przekazanie wiedzy na temat nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem TIK i realizacji projektów eTwinning studentom przygotowującym się do pracy w szkole. W 2019 stworzono dla nich specjalny typ konta na platformie, dzięki któremu mogą korzystać z narzędzi eTwinning i realizować studenckie projekty.

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa dołączyła do społeczności europejskich instytucji kształcących przyszłych nauczycieli i realizujących projekty eTwinning w 2017 roku. Od 4 lat zachęcamy i mobilizujemy  studentów do projektów i rozwoju zawodowego oferowanego przez program.


Artykuł dr Barabry Muszyńskiej z DSW na temat całego programu realizowanego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej ukazał się dzisiaj na ogólnopolskiej stronie FRSE. Zapraszamy do lektury. 

 

dr Barbara Muszyńska koordynuje działania w ramach projektu eTwinning w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

O inicjatywie eTwinning oraz naszym zaangażowaniu można przeczytać w poniższym artykule dr Barbary  Muszyńskiej.   

Czytaj więcej