Hierarchia funkcjonalna miast 
jako rama odniesienia dla polityk regionalnych i krajowych

 

Zaproszenie na seminarium poświęcone badaniu hierarchii  funkcjonalnej miast i polityce rozwoju regionalnego organizowane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki  Miejskiej i Regionalnej IRMiR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.


27 maja 2024 r. godz. 10:00
Adres: ul. Strzegomska 55, sala 111, Uniwersytet Dolnośląski we Wrocławiu
Po dyskusji, która potrwa około  trzech godzin, zapraszamy na lunch oraz rozmowy w kuluarach.

 


W Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR przeprowadziliśmy badanie  hierarchii funkcjonalnej miast, które pozwoliło na ich kategoryzację ze względu na rolę  w systemie osadniczym kraju. Jego wyniki przedstawione w formie raportu chcemy  przedyskutować z przedstawicielami władz regionalnych oraz interesariuszami i podmiotami 
kształtującymi politykę regionalną, w tym regionalną politykę miejską. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre województwa na podstawie własnych badań lub po prostu 
biorąc pod uwagę wielkość ośrodków mierzoną liczbą mieszkańców, wypracowały swoje  spojrzenie na zróżnicowanie miejskiej sieci osadniczej w regionie, które znalazło wyraz 
w strategiach i politykach rozwoju. Kategoryzacja funkcjonalna miast będzie ważnym elementem dyskusji o przyszłości  krajowej polityki regionalnej – stąd zaangażowanie przedstawicieli Ministerstwa Funduszy  i Polityki Regionalnej, które za tę politykę bezpośrednio odpowiada. Jednak niezależnie od  tego faktu dostrzegamy duży potencjał wykorzystania wyników naszego badania  w planowaniu polityk i działań na poziomie regionalnym. Chcielibyśmy również przy tej okazji porozmawiać z przedstawicielami samorządów  lokalnych miast oraz ekspertami, aby poznać bliżej ich najważniejsze potrzeby, dostrzegane  przez nich bariery i wyzwania, ale także potencjały rozwojowe. Które obszary i elementy  wymagałyby szczególnego wsparcia w ramach polityk i działań realizowanych z poziomu  regionalnego i krajowego?
Dlatego pragniemy zaprosić Państwa do udziału w seminarium „Hierarchia funkcjonalna  miast w województwie dolnośląskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk 
regionalnych i miejskich”.

 

Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich oraz Związek Województw RP. Patronat medialny nad seminarium objął Portal  Samorządowy.


Rejestracja na seminarium możliwa jest poprzez uzupełnienie formularza znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/xtiE8fHH5BDwA6e3A. W razie pytań prosimy o kontakt: 
kpiech@irmir.pl, numer telefonu 888 311 309.

 

Agenda spotkania
10:00
I. Otwarcie spotkania – część powitalna

  • dr Joanna Minta, prof. Uniwersytetu DSW – Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych
  • dr Rafał Nowakowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Aglomeracji UMWD
  • dr hab. Maciej Cesarz – Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

10:10
II. Prezentacja wyników badania i postulowanych kierunków działań w kontekście terytorializacji polityk regionalnych i krajowych

  • Agniesza Sobala-Gwosdz, Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast 
  • Karol Janas, Wojciech Jarczewski Instytut Rozwoju Miast i Regionów Konsekwencje aktualnych trendów rozwojowych dla obecnego układu osadniczego, postulowane kierunki działań w ramach polityk publicznych i filary rozwoju 

10:50
III. Komentarz  

  • Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego  – o politykach rozwojowych
  • Andrzej Porawski- Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich – komentarz do proponowanej hierarchii funkcjonalnej miast (tbc)
  • Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - Informacja o działaniach realizowany i planowanych do realizacji w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionalnego

IV. Otwarta dyskusja  

13:00
Lunch, rozmowy w kuluarach 

 

 

 

 

Czytaj więcej