Nasz uniwersytet należy do inicjatywy eTwinning dla instytucji kształcących przyszłych nauczycieli, realizując wraz ze swoimi studentami projekty międzynarodowe z Uniwersytetami zza granicy.  Kolejny projekt będzie realizowany z Uniwersytetem w Kopenhadze oraz Zagrzebiu.

 

W roku 2012 eTwinning zapoczątkował pilotażowo inicjatywę angażującą instytucje kształcenia nauczycieli z kilku krajów europejskich, której celem było przekazanie wiedzy na temat nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem TIK i realizacji projektów eTwinning studentom przygotowującym się do pracy w szkole. W 2019 stworzono dla nich specjalny typ konta na platformie, dzięki któremu mogą korzystać z narzędzi eTwinning i realizować studenckie projekty.

 

Uniwersytet Dolnośląski DSW dołączył do społeczności europejskich instytucji kształcących przyszłych nauczycieli i realizujących projekty eTwinning w 2017 roku. Od lat zachęcamy i mobilizujemy  studentów do projektów i rozwoju zawodowego oferowanego przez program.


Artykuł dr Barabry Muszyńskiej na temat całego programu realizowanego na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW ukazał się dzisiaj na ogólnopolskiej stronie FRSE. Zapraszamy do lektury. 

 

dr Barbara Muszyńska koordynuje działania w ramach projektu eTwinning w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

O inicjatywie eTwinning oraz naszym zaangażowaniu można przeczytać w poniższym artykule dr Barbary  Muszyńskiej.   

Czytaj więcej