W dniu 15 listopada 2023 na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW odbyło się Forum HyFlex, poświęcone hybrydowo-elastycznemu modelowi nauczania i organizacji zajęć uniwersyteckich.

 

W spotkaniu wzięli udział Zastępcy Kanclerzy i Wicekanclerze, Dziekani i Prodziekani, sponsorzy, liderzy i realizatorzy projektów strategicznych uniwersytetów Grupy Merito, które powiązane są z kształceniem hybrydowym i modelem HyFlex.


Głównym prelegentem był dr Brian Beatty z San Francisco State University. Dr Brian Beatty jest profesorem Technologii Edukacyjnych na Wydziale Równości, Studiów nad Przywództwem i Technologii Edukacyjnych na San Francisco State University. Jego główne obszary zainteresowania i badań to m.in. interakcje społeczne w uczeniu się on-line, wdrażanie metody klasy odwróconej oraz rozwój teorii projektowania edukacyjnego dla środowiska hybrydowo-elastycznego (Hybrid-Flexible). Dr Beatty jest autorem pionierskiej publikacji dot. HyFlex: Hybrid-Flexible Course Design Implementing student-directed hybrid classes (2019).


Forum było podzielone na część wykładową oraz warsztatową. Umożliwiło to możliwie pełne skorzystanie z eksperckiej wiedzy i doświadczenia zaproszonego gościa oraz stanowiło okazję do networkingu w odniesieniu do modelu HyFlex i związanych z tym warunków inwestycyjnych, organizacyjnych i kompetencyjnych całej organizacji.

Czytaj więcej