Uniwersytet Dolnośląski jako sygnatariusz Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego, wspierania wartości akademickich i rozwoju innowacji dydaktycznych i kompetencji naukowych.


W ramach Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej informuje co roku o wybranych aktywnościach. W Katalogu Dobrych Praktyk za 2022 r. w obszarach ESG (Environment – Social – Governance), tj. środowiska naturalnego, czynników społecznych i ładu organizacyjnego, przedstawił trzy działania.


Zachęcamy do zapoznania się z naszymi praktykami w zakresie:

  • Środowisko: Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w ramach modernizacji nieruchomości uczelni 
  • Społeczeństwo: Solidarni z Ukrainą! Zaangażowanie Uniwersytetu DSW w działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy w 2022 roku 
  • Ład organizacyjny: Funkcjonowanie procedur uczelnianych w zakresie etyki badań 

  

Informacje o działaniach uczelni w Polsce w zakresie ESG – Katalog Dobrych Praktyk za 2022: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni

 

Pełna wersja Katalogu Dobrych Praktyk za 2022 r. w obszarach ESG
  

Czytaj więcej