1 października 2021 roku Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi rozpoczęło:

 

  • nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów, które stały się podstawą do przyjęcia na studia bez dodatkowego procesu kwalifikacyjnego (termin składania wniosków 31.10.2021)
  • nabór wniosków do stypendium dla studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych w semestrze letnim (termin składania wniosków 30.11.2021).

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres bwu@um.wroc.pl.

 

 

Czytaj więcej