Twoje pierwsze doświadczenie we współpracy międzynarodowej!? Może z TU Dresden?


Dolnośląska Szkoła Wyższa jest partnerem projektu Impress, którego liderem jest TU Dresden. W ramach tego długofalowego projektu zostało zaplanowane działanie dotyczące bardzo aktualnego tematu mianowicie zrównoważonego rozwoju.


Jeśli jesteś studentem DSW, kierunku przygotowującego do pracy z dziećmi i młodzieżą, potrafisz komunikować się w języku angielskim, masz szansę wziąć w nim udział i:

 

  • zdobyć doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej, 
  • zostać współautorem przygotowywanej w ramach działania publikacji,
  • poznać studentów z Niemiec i Czech,
  • nauczyć się planowania i pisania scenariuszy lekcji/ zajęć/ warsztatów dla dzieci i młodzieży z tematu szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju,
  • spędzić trzy weekendy w Niemczech (całkowicie finansowane przez TU Dresden),
  • zrobić coś dobrego dla Świata!

Lider projektu zaplanował przygotowanie scenariuszy ponadprzedmiotowych zajęć dla uczniów na aktualne tematy w 3-osobowych zespołach międzynarodowych (Czechy, Polska, Niemcy). Studenci będą pracować pod opieką 2 specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju i planowania zajęć z uczniami. Opracowane scenariusze zostaną przetłumaczone na języki uczestników projektu. Planowane jest również  rozprowadzenie ich  wśród nauczycieli w naszym trójkącie granicznym i przyczynienie się tym samym do  rozwoju krajobrazu edukacyjnego.

 

Wszystkie spotkania w ramach projektu odbędą się wyłącznie online. Linki do spotkań zostaną przesłane uczestnikom z wyprzedzeniem drogą mailową.


Najbliższe spotkanie odbędzie się 13.11.2021 (ocena okresowa postępu prac).


Spotkanie ostatnie poświęcone prezentacji wyników i świętowaniu sukcesu zaplanowane zostało na grudzień (11-12) 2021.


Pomiędzy tymi terminami studenci będą pracować asynchronicznie w swoich zespołach nad swoimi koncepcjami dydaktycznymi.

 

Więcej informacji  o projekcie można znaleźć na stronie internetowej oraz w konspekcie projektu.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: kooperatywnie@gmail.com

Czytaj więcej