Program studiów

Wybrane bloki tematyczne:

  • diagnoza funkcjonalna potrzeb chorego
  • metodyka nauczania dzieci przewlekle chorych
  • metodyka opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
  • narracyjne metody pracy terapeutycznej
  • metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w pedagogice leczniczej
  • rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową