Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Rozumienia problemów osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową 
 • Rozpoznawania zaburzeń psychospołecznych, wynikających z chorób somatycznych.
 •  Edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej.
 • Stosowania podstawowych metod terapii osób ze schorzeniami i niepełnosprawnościami · współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.
 • Współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.
 • Rynek pracy przejawia duże zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru edukacji i rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.
 • Coraz więcej dzieci i młodzieży choruje przewlekle na choroby somatyczne i psychiczne oraz psychosomatyczne i potrzebuje specjalistycznego wsparcia w procesie edukacji i rehabilitacji.

Praca dla Ciebie:

 • jako nauczyciel w placówce specjalnej dla dzieci i uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową,
 •  jako pedagog w przedszkolu, szkole i placówce edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej,
 • z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową w: przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, szkołach przyszpitalnych, placówkach dla nerwowo i psychicznie chorych, świetlicach terapeutycznych, centrach pomocy rodzinie, centrach rehabilitacyjnych,  zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach, pielęgnacyjno-opiekuńczych, środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oddziałach sanatoryjnych, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, domach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się pracą na rzecz osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.

Program studiów

Wybrane bloki tematyczne:

 • diagnoza funkcjonalna potrzeb chorego
 • metodyka nauczania dzieci przewlekle chorych
 • metodyka opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
 • narracyjne metody pracy terapeutycznej
 • metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w pedagogice leczniczej
 • rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF