Program studiów

Vzdělávací program

Semestr I
 • Aktuální problémy současné pedagogiky
 • Filozofie výchovy
 • Vývojová psychologie
 • Cizí jazyk
 • Speciální pedagogika
 • Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
 • Metodika jazykové výchovy – český jazyk se speciální didaktikou
 • Matematika s didaktikou I
 • Surdopedie pro učitele
 • Psychoterapie, Základy psychoterapeutických technik pro učitele
 • Metody rozvoje sociálních dovedností pro učitele
 • Pasivní praxe ve škole / Učitelská pasivní praxe

 

Semestr II
 • Pedagogická psychologie
 • Metodologie výzkumu ve speciální pedagogice
 • Teoretické a metodologické základy práce s rodinou
 • Literatura pro děti a mládež se speciální didaktikou
 • Didaktika čtení a psaní
 • Matematika s didaktikou II
 • Pracovní výchova s metodikou
 • Psychopedie
 • Etopedie pro učitele
 • Metodika práce s žáky s poruchami učení
 • Pasivní a asistentská praxe v mateřské škole
 • Praxe péče a výchova – speciální 1

 

Semestr III
 • Klinická psychologie
 • Diplomový seminář 1
 • Právní základy práce s rodinou dítěte s postižením
 • Vybrané koncepty inkluze
 • Současné faktory ohrožující vývoje dítěte
 • Sociální patologie a profylaxe
 • Pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň základních škol
 • Základy přírodních věd s didaktikou
 • Tyflopedie pro učitele
 • Logopedie pro učitele
 • Metody reedukace žáků se specifickými vývojovými poruchami učení
 • Techniky zvládání nežádoucího chování
 • Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s lehkým mentálním postižením – předškolní a I. stupeň základních škol
 • Asistentská úkolová praxe ve škole
 • Učitelská praxe – speciální – předškolní a I. stupeň základních škol

 

Semestr IV
 • Diplomový seminář 2
 • Výtvarná výchova s didaktikou
 • Metodika tělesné a zdravotní výchovy
 • Metodika výuky práce s počítačem
 • Metodika předškolní výchovy a výuky na I. stupni základních škol
 • Somatopedie pro učitele
 • Rehabilitace dětí a mládeže se zdravotním postižením
 • Média a nové technologie ve vzdělávání a rehabilitaci
 • Metodika výchovně vzdělávacího procesu žáků a studentů s lehkým mentálním postižením – II. stupeň základních škol a středních škol
 • Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením
 • Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků se zrakovým postižením
 • Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků se sluchovým postižením
 • Metodika tvorby individuálního vzdělávacího plánu
 • Praxe péče a výchova – speciální 2
 • Učitelská praxe – speciální – II. stupeň základních škol a středních škol