Co zyskujesz, studiując pedagogikę specjalną w DSW?

  • Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – pedagogów specjalnych – badaczy i praktyków, ekspertów w dziedzinie pedagogiki specjalnej, z bogatym doświadczeniem i dorobkiem dydaktycznym i naukowym oraz doświadczeniem współpracy z zagranicznymi ośrodkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  • Praktyki pedagogiczne odbywają się w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania.

 

  • Dzięki możliwości pracy z ekspertami, zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów, konstruując i realizując projekty diagnostyczne i terapeutyczne, zarówno w ramach zajęć realizowanych na uczelni, jak i w pracy rehabilitacyjnej w instytucjach, w których odbywane będą praktyki.

 

Dodatkowe atuty kierunku:

  • kierunek umożliwia studentom pogłębienie, rozszerzanie i porządkowanie wiedzy pedagogicznej przedmiotowej i metodologicznej pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki specjalnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami,
  • program kształcenia stwarza warunki do kształtowania się i wzmacniania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej – praktycznej i badawczej (rehabilitacyjnej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej) – w odniesieniu do grup i jednostek,

 

  • kierunek pedagogika specjalna posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że program kształcenia spełnia ustanowione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kryteria jakości,
  • kierunek otrzymał nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program kształcenia na kierunku pedagogika specjalna,
  • program kierunku jest stworzony i realizowany przez specjalistów, którzy uczestniczą w światowym nurcie badań nad pedagogiką specjalną,
  • program studiów dostosowany jest do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i regulacji prawnych,
  • doświadczenia badawcze pozwalają na uruchomienie specjalności, które podejmują problematykę nasilających się zjawisk niesamodzielności, nowego typu uzależnień i patologii społecznych, wzrost liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowe choroby przewlekłe, terminalne, różnego typu złożone i wielorakie niepełnosprawności towarzyszące tym procesom.

Posłuchaj, co ma do powiedzenia dr Małgorzata Oleniacz, dyrektor programowy kierunku Pedagogika specjalna.

dr Małgorzata Oleniacz

Kierunek pedagogika specjalna jest w ofercie DSW od początku istnienia szkoły. Ma długą tradycję i wypracowaną bardzo dobrą markę wśród dolnośląskich (i nie tylko) pracodawców. Nasi absolwenci są doceniani na rynku pracy i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze publicznym, jak i organizacjach pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Program kształcenia o profilu praktycznym zdobył najwyższą nagrodę w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy kształcenia. Kształcimy studentów w tym kierunku jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce. Współpracujemy z doświadczonymi praktykami z obszaru edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania w kraju i za granicą oraz wybitnymi badaczami tych problemów. Dbamy o wspomaganie integralnego rozwoju naszych studentów.

dr Małgorzata Oleniacz, prof. DSW

Dyrektor programowa kierunku

Czy warto studiować pedagogikę specjalną? Sceptycy będą mnożyć przeszkody: że pensja marna, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych trudne, a praca nauczyciela to działanie od podstaw, wymagające i stresujące. Z drugiej jednak strony dzieci obarczonych różnymi dysfunkcjami jest na świecie coraz więcej, a rozwijających się typowo coraz mniej. Na przykład w USA szacuje się, że 1/40 dzieci jest obarczonych autyzmem. W Polsce nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia integracji sensorycznej stały się plagą. Dodatkowo wzrosła liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci. Od 2013 do 2018 r. odnotowano dwukrotny skok (z 357 do 772) takich wypadków. Przybywa też osób cierpiących na depresję, choroby psychiczne. Wszyscy ci ludzie potrzebują pomocy. A może to właśnie Ty sobie z tym poradzisz, a nawet będziesz czerpał radość z niesienia jej, szczególnie najmłodszym? jeśli tak  podejmij studia z pedagogiki specjalnej, a poczujesz, że Twoje życie wzbogaca się o nowe, cenne wartości. Może przy okazji odnajdziesz siebie – terapeutę, nauczyciela, psychomotoryka?
 

dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. DSW

Wykładowca

Zobacz specjalności na tym kierunku

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF