Co se naučíte výběrem této specializace?

Specializace je určena absolventům bakalářského pedagogického vzdělávání, kteří se zajímají o problémy dětí a mládeže s postižením a také o předškolní výchovu a vzdělávání na prvním stupni základních škol. Specializace poskytuje studentům interdisciplinární znalosti týkající se schopností a omezení rozvoje a sociálního fungování dětí a mládeže s různými druhy postižení a moderní poznatky týkající se vzdělávání dětí a mládeže. Umožňuje zdokonalení dovedností péče, výchovy a terapeutických účinků na děti a mládež. Vytváří příležitost k prohloubení komunikačních dovedností potřebných v kontaktu se zdravými žáky a také s žáky s poruchami vývoje. Získané vědomosti, dovednosti a kompetence umožní nezávislé řešení problémů s výchovou a vzděláním při práci s žáky s postižením intelektuálním, somatických, smyslovým a sociálním a také při práci se zdravými žáky v klasických základních školách, integračních a praktických školách aj.

Absolvent získává kvalifikaci jako:

 • učitel na 1. stupni základní školy
 • učitel v mateřské škole
 • speciální pedagog – učitel na 1. stupni základní školy
 • speciální pedagog – učitel na 1. stupni základní školy při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • speciální pedagog – učitel v základních školách s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. – 5. ročníku (např. základní školy logopedické, základní školy pro sluchově postižené, základní školy pro tělesně postižené, základní školy pro zrakově postižené, základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování)
 • speciální pedagog – učitel na 1. stupni základní školy při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni v režimu individuální nebo skupinové integrace
 • speciální pedagog – učitel v přípravném stupni základní školy speciální
 • speciální pedagog – učitel v základní škole se vzdělávacím programem školy praktické, speciální, v rehabilitačních třídách
 • speciální pedagog pro poradenskou práci ve školských poradenských zařízeních typu speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden
 • v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách
 • speciální pedagog v nestátních zařízeních určených pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním včetně resortu práce a sociálních věcí

 

Co ještě potřebujete vědět?

Vzdělávací program tohoto oboru zohledňuje potřeby českých studentů a požadavky českého školského systému: 
•    poskytuje kvalifikace v oboru speciální pedagogiky (pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením), poskytuje kvalifikace v oboru předškolního vzdělávání a vzdělávání na 1. stupni základní školy (pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. stupni základní školy od 1 až do 5 třídy včetně),
•    zohledňuje světové trendy zavádění inkluze ve vzdělávání,
•    předpokládá dosažení výsledků vzdělávání v rozsahu znalostí, dovedností a sociálních kompetencí shodných s Evropským rámcem kvalifikací,
•    získal kladný posudek polského Ministerstva vysokého školství,
•    získal kladný posudek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
•    byl oceněn v tomto roce Business Center Club a Evropským hospodářským a sociálním výborem v Bruseli Evropskou medailí v kategorii služeb.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 16 października
czesne już od
440 zł
423 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 października, zyskujesz:
●    400 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej. 

 

 

 

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 423 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej:
●    Twoja zniżka w czesnym wyniesie 900 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 


 

Program studiów

Vzdělávací program

Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF