Co zyskujesz, studiując pedagogikę ze studiami podyplomowymi w DSW?

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym  kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych. Na tej ścieżce zdobywasz dodatkowe umiejętności potwierdzone dyplomami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dzięki czemu:

  • wyróżnisz się w oczach pracodawców
  • zdobywasz wiedzę wykraczającą poza program studiów magisterskich. 

 

Wiedzę i umiejętności ze studiów magisterskich uzupełniasz i rozwijasz o te, które zyskujesz na studiach podyplomowych - organizacja i zarządzanie oświatą. Zyskujesz dzięki temu:

  • oszczędność w budżecie domowym, płacąc tylko jedno czesne
  • oszczędność czasu, bo program studiów podyplomowych realizujesz jednocześnie ze studiami magisterskimi.

Dodatkowe atuty kierunku:

  • podczas studiów zostaniesz objęty wsparciem Tutora, który pomoże Ci odnaleźć się w kulturze akademickiej i korzystać z jej zasobów. Spersonalizowana opieka tutorska przyczyni się do podniesienia Twoich kompetencji osobistych i profesjonalnych,
  • jesteśmy jedną z niewielu szkół niepublicznych kształcących specjalistów w dziedzinie pedagogiki. W zakresie tworzenia programów, wymiany naukowej i praktyk na stałe współpracujemy ze  szkołami  podstawowymi,  przedszkolami,  ośrodkami  doskonalenia  nauczycieli,  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wspomagającymi rozwój dzieci w wieku szkolnym,

 

  • warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika we wszystkich instytucjach edukacyjnych podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego. Kandydaci na studia II stopnia, którzy takiego przygotowania nie posiadają i nie są nauczycielami, powinni podjąć studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego równocześnie z realizacją studiów II stopnia,
  • akredytowany i najlepszy kierunek studiów - program studiów nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego,

 

  • praktyczny profil kształcenia,
  • kształcenie od licencjatu do doktoratu-możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich.

Posłuchaj, co ma do powiedzenia o kierunku Pedagogika

dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW oraz dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW

Studia magisterskie ze studiami podyplomowymi

do 30 września
czesne już od
505 zł
492 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 września, zyskujesz:
●    300 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów 
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:
●    800 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (400 zł na pierwszym roku studiów i 400 zł na drugim),
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Czego się nauczysz w trakcie studiów?

Zrozumiesz złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka w odniesieniu do współczesnych przemian społeczno-kulturowych.
Zdobędziesz wiedzę pedagogiczną pozwalającą zrozumieć procesy wychowania, socjalizacji i uczenia się, które przez cały okres życia człowieka.
Zaprojektujesz badania pedagogiczne.
Będziesz umiał analizować i interpretować procesy edukacyjne i ich kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne konteksty.
Nauczysz się diagnozować potrzeby i możliwości, a także wspomaganie rozwoju człowieka we wszystkich fazach jego życia.
Zaplanujesz działania edukacyjne w instytucjach oświatowych i poza nimi.
Dostosujesz działania edukacyjne, metody i treści do potrzeb, możliwości, sytuacji życiowej uczących się.
Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy grupowej.
Wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komputerowych (TIK) w pracy edukacyjnej.
Refleksyjnego i krytycznego oglądu rzeczywistości edukacyjnej i społeczno-kulturowej.
Odbędziesz specjalistyczne warsztaty oraz praktyki.
Będziesz miał możliwość uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i edukacyjnych (konferencje, wykłady otwarte, seminaria, warsztaty, eventy).
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF