Rekrutacja do DUTW

Rekrutacja do DUTW na rok akademicki 2020/2021 

Termin rekrutacji 21 września – 2 października
poniedziałek - piątek 9.00-13.00

 

Rekrutacja będzie odbywać się on-line

telefonicznie – 693-010-161
mailowo     dutw@dsw.edu.pl 
 

Rekrutacja na II semestr 2019/2020

 

Koszty

  • 100 zł za semestr za jedne wybrane zajęcia
  • 50 zł jednorazowa opłata wpisowa (tylko dla nowych słuchaczy)
  • Udział w sekcjach zainteresowań i wykładach dla słuchaczy jest bezpłatny

 

Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku nie przyjmuje wpłat w gotówce.

 

Płatność za zajęcia oraz opłatę wpisową dla nowych słuchaczy należy dokonać na konto
Santander Bank Polska S.A.  98 10902402 0000 0001 0761 5675
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław