Organizacja

Organizacja Dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

  • rok akademicki podzielony jest na dwa semestry
  • w każdym semestrze można wybrać jeden lub więcej przedmiotów
  • w semestrze odbywa się  10 spotkań z danego przedmiotu (według planu)
  • zajęcia z wybranego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu (według planu)
  • dodatkowo - zajęcia w sekcjach zainteresowań: sekcja teatralna, sekcja kulturalna, sekcja turystyczna (do wyboru)