Organizacja

Organizacja Dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

  • można wybrać jeden lub więcej przedmiotów
  • rok akademicki podzielony jest na dwa semestry
  • w semestrze odbywa się 12 lub 10 spotkań z danego przedmiotu (według planu)
  • zajęcia odbywają się raz w tygodniu
  • w semestrze letnim 2019/2020 oferujemy także wykłady (raz w miesiącu)
  • zajęcia w sekcjach zainteresowań: sekcja teatralna, sekcja kulturalna, sekcja turystyczna (do wyboru)