Program

OFERTA PRZEDMIOTÓW NA SEMESTR ZIMOWY (październik-styczeń)  2021/2022

Z oferty można wybrać jeden lub więcej przedmiotów.

 

 

W ofercie przedmioty prowadzone on-line i stacjonarnie (jeśli będzie taka możliwość)

 

Jednorazowa opłata wpisowa dla nowych słuchaczy - 50 zł 

 

ZAJĘCIA ON-LINE

Język angielski on-line       -  100 zł za semestr (10 zajęć, 20 godzin)

średniozaawansowany           

Trening pamięci on-line  -    100 zł za semestr (10 zajęć, 20 godzin)

O codzienności przy kawie (cykl spotkań tematycznych)     - 0 zł 

Wykłady on-line (w ramach grantu E-Senior) - 0 zł

Zajęcia artystyczne on-line (w ramach grantu E-Senior) - 0 zł 

 

ZAJĘCIA STACJONARNE (jeśli będzie taka możliwość)

Nordic walking        - 100 zł za semestr (10 zajęć, 20 godzin)

Gimnastyka przez taniec    -  90 zł za semestr  (9 zajęć, 18 godzin)

Trening umiejętności psychospołecznych   - 50 zł za semestr (5 zajęć, 10 godzin)

Zajęcia literackie    - 100 zł za semestr (10 zajęć, 20 godzin) 

Język angielski    - 100 zł za semestr (10 zajęć, 20 godzin)

Zajęcia komputerowe (konsultacje indywidualne) -   0 zł (w ramach grantu E-Senior)