Program

               Propozycje przedmiotów na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

 

Język angielski150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)

 

Język hiszpański - 150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)

 

Trening twórczego myślenia - 150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)

 

Komunikacja interpersonalna150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)

 

Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)

 

Zajęcia literackie - 150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)

 

Zajęcia teatralne- 150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)

 

Bankowanie- 150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)

 

Nordic walking- 150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)

 

Gimnastyka przez taniec- 150 zł za semestr  (październik-styczeń) - 10 zajęć (20 godzin)