Program

W semestrze letnim 2019/2020 oferujemy następujące zajęcia:

  • języka angielskiego (kilka poziomów)
  • komputerowe
  • literackie
  • treningu pamięci
  • gimnastyki przez taniec 
  • nordic walkingu
     

Można wybrać jeden lub więcej przedmiotów.