Zapraszamy na VII interdyscyplinarną konferencję naukową finansowaną ze środków Gminy Wrocław:


Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec przemocy
25 listopada 2021 r.
ONLINE


Konferencja finansowana jest ze środków Gminy Wrocław, organizowana przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą.

 

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat uzależnień przemocy, a także dyskusja dotycząca tych zagadnień.


 Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących   w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.

 

Szczegółowy program konferencji i zapisy dostępne są na stronie: evolutio.org.pl/aktualnosci oraz TUTAJ.


Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20.11.2021 r.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 22.11.2021 r. (proszę sprawdzić folder "Spam"!)

 

Patronat naukowy: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach kampanii społecznej pn.: „WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2021”


Zapraszamy!


Koordynator projektu: Wioletta Klimczak

Czytaj więcej