Dolnośląska Szkoła Wyższa od 21 marca 2020 prowadzi zajęcia online dla studentów, słuchaczy i doktorantów.

 

Do czasu rozpoczęcia pierwszych zajęć online w marcu, przeprowadzono szkolenia dla ponad 160 wykładowców i pracowników administracyjnych. W jeden weekend miało miejsce 1014 godzin wykładów i zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams. 


Obecnie zajęcia online prowadzone są na niemal wszystkich kierunkach studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Bardzo dziękujemy wszystkim studentom za zrozumienie i elastyczne podejście do procesu edukacji.


Zapraszamy do obejrzenia nagrania dr Joanny Minty Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych.  

 

W pierwszym tygodniu przeszkolono około 160 pracowników wewnętrznych (dydaktycy oraz administracyjni) oraz zewnętrznych w 4 szkoleniach. W marcu i kwietniu przeprowadzono  kolejne szkolenia dydaktyków, nie tylko z pakietu Office 365, ale też innych rozwiązań e-learningowych.

 

„Cieszę się, że udało nam się sprawnie przejść z zajęć stacjonarnych na zajęcia zdalne w pracy ze studentami w DSW" - mówi Stanisław Lota, wykładowca na kierunku IT i specjalista e-learningu.  "Pracujemy w trybie synchronicznym z wykorzystaniem z Microsoft Teams oraz pakietem Office 365, czyli zajęcia odbywają się ze studentami zgodnie z harmonogramem, tak jak miały się odbywać w salach DSW. Wykładowcy tworzą swoje wirtualne pokoje z nazwą przedmiotu, zapraszają studentów, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem kamer i mikrofonów, udostępniają pulpity, dokumenty Word, Excel do pracy grupowej  i wszyscy pracują razem przez Internet"- mówi Stanisław Lota, wykładowca na kierunki IT i specjalista e-learningu.

 

Czytaj więcej