Drodzy Studenci, Studentki! 


Planujecie wziąć udział w międzynarodowym konkursie, zawodach lub konferencji? Chcielibyście podnieść swoje kompetencje i umiejętności w określonym zakresie, ale jest to dla Was zbyt kosztowne? To nie problem. Zachęcamy Was do udziału w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”, w ramach którego możecie uzyskać nawet 80 000,00 zł (w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta, studentkę) lub 500 000,00 zł (w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów, studentek).


Prosimy o zapoznanie się z treścią Zaproszenia Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” (oraz załącznika nr 4 i załącznik nr 5), a następnie wypełnienie załącznika nr 1, załącznika 2 oraz załącznika nr 3. Wspomniane dokumenty są dostępne poniżej lub na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci

 

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 4a.

 


Czekamy na Wasze zgłoszenia do 7 czerwca 2024 r.!
Zgłoszenia należy przesłać na nasz adres mailowy: biuro.projektow@dsw.edu.pl
Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.


Przy ocenie merytorycznej ofert będą brane pod uwagę m.in. następujące kryteria: 
1) plan i rodzaj aktywności uwzględniony w ofercie (0-35 pkt); 
2) zasadność, adekwatność i racjonalność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu uwzględnionego w ofercie (0-25 pkt); 
3) potencjał do realizacji celu projektu, w szczególności (0-40 pkt):
a. nagrody i wyróżnienia studenta lub studentki wskazanych w ofercie w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu; 
b. wystąpienia studenta lub studentki wskazanych w ofercie na konferencjach naukowych; 
c. udział studenta lub studentki wskazanych w ofercie w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię/ we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi/ przez koła naukowe; 
d. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, zgłoszenia patentów; 
e. publikacje naukowe studenta lub studentki wskazanych w ofercie w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo); 
f. inne osiągnięcia studenta lub studentki wskazanych w ofercie (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna); 
g. opinia opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności studenta lub studentki.

 

Wnioski zostaną ocenione dwuetapowo tj. jako pierwsza oceny dokona Komisja uczelniana (Zarządzenie nr 27/2024 Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu z dnia 16 maja 2024 r.), a następnie Komisja Ministra Nauki, która podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (biuro.projektow@dsw.edu.pl) lub telefoniczny (539670433).

Serdecznie zapraszamy do składania ofert!
 

 

Czytaj więcej