W grudniu Dolnośląska Szkoła Wyższa zaprasza studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych do udziału w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, które wzbogacą program studiów i umożliwią pogłębienie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności w obszarach ważnych z perspektywy studiowanych kierunków.

 

Inicjatywa realizowana jest ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki i ma na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu do kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, powstałych z powodu nauki zdalnej czy hybrydowej. 
 
Informacji szukajcie w swoich skrzynkach mailowych! 
 

 

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/289 z dnia 24.11.2021

Czytaj więcej