01.12.2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nowy komunikat w sprawie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


Punktacja naszych czasopism została zwiększona do 40 punktów. Zapraszamy do czytania i publikowania:

 

  • "Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja" 
  • "Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy"
  • „Forum Oświatowe”
  • "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego"


Wszystkie czasopisma są wydawane w otwartym modelu (ang. open access), co oznacza, że dostęp do pełnych tekstów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie. Zapraszamy!

Czytaj więcej