Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej wystawy na naszym uniwersytecie. Wernisaż odbędzie się 16 marca 2024r. o godz. 18:00 w Galerii 55. Wystawę będzie można oglądać do 18 kwietnia 2024r. 

 

WIDZIALNE - NIEWIDZIALNE – ZATRZYMANE

Na wystawie prezentowane są prace studentów I roku  kierunku media kreatywne w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW. Zainteresowanie studentów fotografią wiąże się z namysłem nad istotą obrazu filmowego, a inspiracji dostarczyły zajęcia na temat podstaw języka filmowego prowadzone przez  Błażeja Kaczmarka.
Obraz, kadr, znaczenie...


"Fotografie  mogą zapadać w pamięć mocniej niż ruchome filmy, ponieważ stanowią oddzielne jednostki czasu, a nie jego przepływ." - pisała Susan Sontag. "Fotografia jest jak cytat, jak maksyma (...)."


Fotograficzny obraz zatrzymuje. Zatrzymanie - zauważmy - to zarówno pozbawienie ruchu, jak i zawłaszczenie. Te obrazy tworzą nam  panoramę pamięci.
A "zbierać fotografie - to zbierać świat." Ale nie jest to tylko interpretacja; to "wyrwane z rzeczywistości fragmenty świata." Nie jest to więc niewinna ingerencja.
Kategorie prawdziwość, autentyczności, dokumentowania, artyzmu - w konfrontacji z obrazem fotograficznym  - nabierają nowych znaczeń. A fotografia - to temat zarówno dla estetyki, socjologii kultury, psychologii, jak i dla etyki i filozofii.

 

Prezentowane prace fotograficzne,  które powstały podczas studiowania  podstaw języka filmowego, to pojedyncze obrazy, które mogłyby być kadrami filmowymi. To tylko jeden kadr, jeden obraz. Nie wiemy, co było przed, ani co będzie po. Widzimy zatrzymany obraz, który odsyła do jakiejś historii. Pobudza wyobraźnię widza, uruchamia dociekliwość, zachęca do poznania tego,  co niewidzialne, tego, co się wydarzyło, co się wydarzy. Prace studentów ukazują -z niezwykłą wrażliwością przedstawione,  zatrzymane w kadrach - fragmenty opowieści. Wyobraźnia prowadzi nas ku temu,  co widziane i co niewidziane; w nieznane. Ta opowieść poza obiektywem czyni widza aktywnym uczestnikiem dialogu z autorem.

 

Kiedy mówimy współcześnie o fotografii, to mamy na myśli i wszechobecne dążenie do obrazowego  utrwalania wszystkiego, co widzimy (czy nawet do zastępowania przeżycia obrazem), i autorefleksyjną pracę wyobraźni.
Do takiego odnajdowania i komentowania - znaków artystycznej autorefleksji w prezentowanych na wystawie pracach  - zachęcamy.

 

Błażej Kaczmarek
Maria Reut
Anita Szprych


Autorki i Autorzy prac:
Maksymilian Cupak
Alicja Szarek
Adam Aleksandrowicz 
Paulina Adamiszyn
Milena Szafran
Szymon Adamski
Aleksander Jezierski
Grzegorz Borowski
Dominika Ankutowicz 
Kuba Łaszczyk 
Gabriel Kucharski
Dagmara Kaczmarczyk
Marta Marzec
Grzegorz Filipczak
Julia Kumosz
Błażej Chyra
Jadwiga Szczot
Jakub Góral
Norbert Wójcik
Amanda Kosmala 
Norbert Tackowiak
Mateusz Wojszko
Nina Kownacka
Emil Darnikowski
Katarzyna Książka
Iga Chmiel
Wiktoria Dąbrowska
Jakub Bąk
Aleksandra Mernioz
Jamila Wołk-Karaczewska
Weronika Choinacka
Miłosz Kańczukowski 
Agnieszka Winiarczyk

Czytaj więcej