Otwarta Konferencja i Warsztaty dla nauczycieli

Problem-Based Learning  PBL - Projektowanie aktywności uczenia (się) w klasie

 

 

 

 

 

Warsztaty dla nauczycieli
Problem-Based Learning  PBL - Projektowanie aktywności uczenia (się) w klasie

 

Na warsztatach zapoznasz się z założeniami nauczania problemowego w klasie (PBL) oraz zaprojektujesz konkretną lekcję z twojego przedmiotu.
W PBL nie podajemy uczniom gotowych rozwiązań, ale inicjujemy i wzmacniamy  ich aktywność tak, by sami (nawzajem) się uczyli i odkrywali wiedzę i umiejętności danego przedmiotu.  Wychodzimy najpierw od zadania problemowego, które ma zaangażować uczniów. Potem poprzez pytania problemowe ukierunkowujemy aktywne uczenie się. Następnie poprzez dialog i wizualizację wspieramy uczniów w integrowaniu nowo nabywanych umiejętności i wiedzy. 

 

Uwaga! Ukończenie warsztatów potwierdzamy Certyfikatem: Problem-Based Learning  PBL - Projektowanie aktywności uczenia (się) w klasie

 

Link do zapisów na warsztaty 

 

 

  • W trakcie warsztatów zaprojektujesz własną lekcję w podejściu PBL. 
  • Pomyśl o temacie, który chciał(a)byś przeprowadzić inaczej niż do tej pory lub który sprawia trudności twoim uczniom - przynieś go ze sobą na pierwsze warsztaty.
  • Razem przygotujemy zadania problemowe, sformułujemy pytania inicjujące aktywność uczenia się oraz przetestujemy w praktyce sposoby pozwalające uczniom wizualizować i integrować wiedzę. 

 

Terminy i godziny warsztatów online:

Warsztat I - 3 kwietnia 2024, g.18.00-19.30 (online)  |  Konstruowanie zadań problemowych i zaangażowanie uczniów
Warsztat II - 10 kwietnia 2024, g.18.00-19.30 (online)  |  Praca poprzez pytania oraz zróżnicowanie aktywności w ramach przedmiotu
Warsztat III - 24 kwietnia 2024, g.18.00-19.30 (online)  |  Komunikacja i wizualizacja wiedzy nabywanej w trakcie lekcji, informacje zwrotne

 

Moderatorzy: Sławomir Krzychała, profesor DSW; Beata Zamorska, adiunkt CDV  oraz zespół
 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.  Link do warsztatów oraz materiałów i zadań na platformie MS TEAMS otrzymasz mailem na adres podany  w formularzu rejestracji. 


Warsztaty bazują na rozwiązaniach przetestowanych w projekcie  Laboratorium Dydaktyki  przez zespół  badaczy z Østfold University College w Halden w Norwegii i Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz nauczycieli szkoły Spark Academy w Poznaniu.

 

 

 

 

 

Otwarta Konferencja 

 

W trakcie konferencji zapoznasz się z założeniami nauczania problemowego w klasie (PBL) oraz poznasz praktyczne rozwiązania przetestowane w projekcie Laboratorium Dydaktyki w szkole Spark Academy wraz z zespołem badaczy z Østfold University College w Halden w Norwegii i Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.
Poprzez udział w dodatkowych trzech warsztatach online przygotujesz wybraną przez siebie lekcję w podejściu PBL. Razem zaprojektujemy zadania problemowe, przygotujemy pytania inicjujące aktywność uczenia się oraz przetestujemy w praktyce sposoby pozwalające uczniom wizualizować i integrować wiedzę. 
W PBL nie podajemy uczniom gotowych rozwiązań, ale inicjujemy i wzmacniamy  ich aktywność tak, by sami (nawzajem) się uczyli i odkrywali wiedzę oraz umiejętności z danego przedmiotu.  Wychodzimy od zadania problemowego, które ma zaangażować uczniów. Później poprzez pytania problemowe ukierunkowujemy aktywne uczenie się. Następnie poprzez dialog i wizualizację wspieramy uczniów w integrowaniu nowo nabywanych umiejętności i wiedzy. 

 

Termin konferencji: 14.03.2024 

Miejsce: Strzegomska 55, sala 112

Godz.: 16:00-17:30 

 

Link do zapisów na konferencję 
 

W programie: 

  • Creating Engaging Learning Activities: Strategies and Insights- Tworzenie angażujących aktywności edukacyjnych: Strategie i spostrzeżenia  

          Irina Engeness, profesor Østfold University College w Halden, Norwegia (wykład będzie tłumaczony)

 

  • Nauczanie problemowe w praktyce: przykłady z lekcji matematyki i projektów interdyscyplinarnych

          Łukasz Korycki, Damian Woźnicki, nauczyciele Spark Academy w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

 

Czytaj więcej