Zapraszamy wszystkich studentów i studentki do wzięcia udziału w konkursie w ramach „Akademii Umiejętności”!


Celem konkursu jest wsparcie studentów w rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych, zawodowych i informacyjno-technologicznych (ICT), poprzez umożliwienie im zdobycia dofinansowania na realizację autorskiego projektu związanego z kierunkiem studiów o charakterze:
•    Technologicznym
•    Naukowym
•    Badawczo-rozwojowym
•    Społecznym
•    Artystycznym
•    Praktycznego rozwiązania problemu etc.


Autorem projektu może być student, grupa studentów, koło naukowe. W ramach projektu można przewidzieć także udział studenta, grupy studentów, koła naukowego w szkoleniach, warsztatach i kursach o charakterze branżowo-zawodowym oraz z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych (związanych z kierunkiem studiów) zakończonych uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu. Dopuszcza się możliwość łączenia różnych rodzajów inicjatyw w jednym wniosku, przy założeniu nieprzekraczalności maksymalnej wartości projektu.


Adresatami konkursu są studenci studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, którzy spełniają warunki określone w regulaminie konkursu.


Budżet konkursu w edycji VII wynosi: 30 000 PLN 


Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z załącznikami, które znajdują się  poniżej


Termin składania wniosków: 25 czerwca do godz. 23:59


Forma składania wniosków: przesłanie w terminie kompletnego wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl


Kontakt i informacje w sprawie konkursu:

Ewa Suchożebrska – Dyrektor Biura Karier i Praktyk,

tel. 691 033 783,

e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl


Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami, który opublikowany jest wraz z ogłoszeniem.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu Akademia Umiejętności_edycja VII.pdf

Zał 1_formularz wniosku_edycja VII.pdf

Zał 2_formularz raportu z realizacji projektu_edycja VII.pdf

Zał 3_wykaz kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych_edycja VII.pdf

Czytaj więcej